Bouwfysica in de Praktijk; Geluid

In deze opleiding krijgt de deelnemer op interactieve wijze inzicht in de bouwfysische aspecten van geluid en geluidoverlast. Met de vele praktische voorbeelden en middels het spelen met variabelen wordt het accent meer gelegd op het snel kunnen overzien van geluidstechnische ingrepen dan op het feitelijke berekenen ervan.

 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Opleidingsoverzicht

Inhoud

  • Geluidsoverdracht,
  • Elementaire akoestische termen,
  • Bouwregelgeving,
  • Geluidsisolatie (o.a. wanden/vloeren),
  • Geluidwering.

Toelatingsvoorwaarden

  • MBO-Bouwkunde.

Voor wie?

Personen die in hun werk te maken krijgen met bouwfysische aspecten bij de uitvoering van bouwwerken en werkzaam zijn bij: - bouwbedrijven; - woningcorporaties; - overheidsinstanties; - architectenbureaus.

Op deze opleiding is een intakeprocedure van toepassing.


Opleidingsduur

2 middag-/ avondbijeenkomsten.

 

Groepsgrootte

20 personen.


Achtergrondinformatie

Doel

Op het gebied van bouwfysische onderwerpen, zoals geluid en geluidsoverlast, leert de deelnemer fouten of problemen herkennen en hoe ze kunnen worden voorkomen. Tevens leert de deelnemer als volwaardig gesprekspartner op dit terrein te fungeren.

 

Werkwijze

Aan de hand van voorbeelden (casuïstiek) wordt de natuurkundige verklaring gegeven voor verschijnselen zoals geluidoverdracht door bouwdelen, nagalm in ruimten e.d.  Er wordt een relatie gelegd met de eisen uit het bouwbesluit en hoe eenvoudige  rekenprogramma’s en NEN praktijkrichtlijnen kunnen helpen bij het voorspellen en verklaren  van bouwfysische problemen. Rode draad in de te behandelen stof is casuïstiek en het geven en behandelen van opgaven.

 

Vervolgopleiding

Bouwfysica in de Praktijk, Warmte en Vocht.


Toetsing

Soort afrondingsdocument

Na afloop ontvangt de deelnemer een verklaring van deelname.


Prijs

€ 950,- exclusief btw.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Mabelie Russcher

079-325 24 65

russcher@bob-kob.nl