Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (kortweg: Bbl) is de opvolger van Bouwbesluit 2012 en één van de vier AMvB’s (Algemene Maatregel van Bestuur) die uitvoering geven aan de Omgevingswet. Dit besluit bevat regels over: veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid bij het (ver)bouwen van een bouwwerk, de staat van het bouwwerk, het gebruik van het bouwwerk en het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden. Deze workshop is geheel op deze nieuwe regelgeving aangepast.

Tijdens deze eendaagse workshop doe je ervaring op met het toetsen van een bestaand bouwwerk aan de voorschriften in het Besluit bouwwerken leefomgeving op verschillende niveaus. Na afloop heb je inzicht in de knelpunten van de materie en weet je op een creatieve manier oplossingen aan te dragen binnen de bandbreedte van het Besluit bouwwerken leefomgeving. Daarnaast krijg je inzicht in de opbouw, begrippen en hoofdlijnen van het Bbl en in de specifieke werking van het Bbl. Ook leer je om te gaan met het Bbl.

Inhoud

Toepassen en toetsen op basis van de voorschriften voor het toepassen van het Besluit bouwwerken leefomgeving voor:

Gedurende de dag wordt met een aantal casussen geoefend.

Voor wie?

De workshop is voor jou bedoeld als je over actuele vaardigheden beschikt om het Bbl te gebruiken en toe te passen bij (plan)toetsing. Je hebt recent de workshop Basiskennis Bouwbesluit of Besluit bouwwerken leefomgeving gevolgd of meerdere jaren met het Bouwbesluit gewerkt.

Je bent bijvoorbeeld werkzaam bij een:

Werkwijze

In deze workshop ga je aan de slag met het wijzigen van een functie van een gebouw. Bijvoorbeeld een transformatie van een kantoorgebouw naar woonruimte. Maar ook de specifieke aandachtspunten voor verbouw en aanbouw. Hoe vind je je weg in het Bbl om de bijbehorende bouwplannen te toetsen? Welke rol speelt de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen bij verbouwen en wat zijn de bijzonderheden bij verbouw van een beschermd monument?

Leerlijn

Hoe vind ik mijn weg in het Bbl en hoe kan ik het toepassen? Daarvoor hebben wij een leerlijn ontwikkeld met de belangrijke onderdelen die je nodig hebt om aan de doelstelling te voldoen. Het start met de workshop Basiskennis en is een inleiding in de werking en de systematiek van Bbl.

De onderdelen van de leerlijn zijn:

Afronding

Na afloop ontvang je een verklaring van deelname.