Milieuprestatie Gebouwen

In ‘t kort

Per 1 januari 2018 schrijft het Bouwbesluit 2012 voor dat de MPG-berekening conform de ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken is opgesteld en dat deze voldoet aan de aangegeven grenswaarden. Wat houdt dit nu in?

In deze workshop van een dagdeel komt de historie en achtergrond van de MPG aan bod, wordt er ingegaan op Levenscyclusanalyse (LCA), de regels en grenswaarden en de Nationale Milieu Database (NMD).

Verder behandelt de workshop de verschillende instrumenten om de MPG te berekenen en welke principes en vuistregels worden toegepast.

Na de workshop ben je in staat om een aanvraag om omgevingsvergunning te beoordelen op het onderwerp MPG-berekening.

 

De middag of ochtend bestaat uit:

  1. Historie en achtergrond van MPG;
  2. LCA’s;
  3. Regels en grenswaarde;
  4. Nationale MPG systeem;
  5. Instrumenten;
  6. Vuistregels en principes;
  7. MPG en andere eisen;
  8. Leren met behulp van (ingebrachte) cases.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Shirley Hermelijn

079-325 24 75

hermelijn@bob-kob.nl