Bouwbesluit: In de praktijk

Het huidige Bouwbesluit is op 1 april 2012 in werking getreden. De workshop ‘Bouwbesluit 2012 in de Praktijk’ sluit aan op de workshop ‘Basiskennis Bouwbesluit’ en is dus bestemd voor degenen die op de hoogte zijn van de structuur en systematiek van het Bouwbesluit en kennis hebben van de begrippen die worden gehanteerd, maar onvoldoende ervaring hebben met het toetsen van bouwplannen aan de bepalingen van het Bouwbesluit. Deze workshop is ontwikkeld op verzoek vanuit de praktijk.

 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Achtergrondinformatie

Doel

Door zelfwerkzaamheid in kleine groepen doet de deelnemer kennis en ervaring op in het beoordelen van bouwplannen aan de technische voorschriften in het Bouwbesluit. De deelnemer maakt op een directe, interactieve en praktische wijze kennis met de inhoud van het Bouwbesluit en leert een eenvoudig tot redelijk complex bouwplan te toetsen aan de technische bepalingen van het Bouwbesluit. De deelnemer is in staat om de regelgeving op een redelijk niveau te interpreteren en weet op welke onderdelen adviezen van derden ingewonnen moeten worden.

 

Werkwijze

De theorie wordt besproken en toegelicht aan de hand van casussen. Het is mogelijk praktijkvoorbeelden en/of vragen aan te dragen, die tijdens de bijeenkomsten worden behandeld.

 

Vervolgopleiding

Brandveiligheid en Bouwbesluit.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Shirley Hermelijn

079-325 24 75

hermelijn@bob-kob.nl