ABW 1

Goede kennis van Bouwtechnische en Juridische aspecten is voor het functioneren als Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht een must. Tevens zijn goede communicatieve vaardigheden onontbeerlijk in de contacten met burgers en bedrijven. De opleiding ABW 1 biedt dit inzicht. Vergunningverlening en handhaving/toezicht komen ruim aan bod. De deelnemer is dus goed voorbereid op de werkzaamheden in het kader van de Wet VTH.

Ieder nieuw opleidingsjaar wordt de afweging gemaakt wat de actuele ontwikkelingen zijn en hoe deze in de lesstof tot uiting moeten komen. Daar zijn wij ook nu weer volop mee bezig. Voor het opleidingsjaar 2021/2022 is de verwachte invoering van de Omgevingswet (met o.a. het Besluit Bouwwerken Leefomgeving) en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zeer bepalend voor de inhoud van ons nieuwe lesprogramma.

ABW 1 is een modulaire opleiding en de modules kunnen in willekeurige volgorde gevolgd worden. Indien er vragen zijn, kun je natuurlijk ook altijd even contact met ons opnemen.

Algemeen Examenreglement

In het Algemeen Examenreglement zijn voorwaarden vastgelegd die gelden voor alle examens, oftewel de spelregels waaraan jij en wij ons dienen te houden. Hier vind je het Algemeen Examenreglement en de bijlage Examenreglement ABW1 .

In de bijlage Examenreglement ABW1 (behorende bij het Algemeen examenreglement) zijn specifieke voorwaarden voor deze opleiding vastgelegd, zoals de inhoud en duur van het examen en de criteria van slagen.

 

Procedures vrijstelling 

Het is mogelijk om vrijstellingen aan te vragen voor een module/examen van een opleiding van BOB bv.

Een vrijstelling wordt toegekend indien je kunt aantonen dat je over de juiste kennis, vaardigheden, attituden beschikt, opgedaan in een eerdere opleiding van BOB bv of op grond van elders/eerder verworven competenties. De procedure voor het aanvragen van een opleiding kan per opleiding verschillen. De toekenning van vrijstellingen vindt plaats aan een individu, er kunnen geen rechten aan worden ontleend door anderen. Wil je weten of je in aanmerking komt, stuur dan een email naar de contactpersoon van de betreffende opleiding.

Vrijstelling modules opleiding ABW 1 en ABW 2

Download procedure/aanvraagformulier vrijstelling

Vrijstelling modules Effectieve gespreksvaardigheden ABW1 en Gesprekstechniek en Conflictbeheersing ABW2

Download procedure/aanvraagformulier vrijstelling

 

Literatuurlijst

Klik hier voor de Literatuurlijst

 

Locaties Examens:

Expo Houten
Meidoornkade 24
3992 EA Houten
T  030 634 91 01
Routebeschrijving

 

Aristo
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht
T 030 289 94 00
Routebeschrijving

 

MeetingDistrict (voorheen Heidehal)
Blokhoeve 2
3438 LC Nieuwegein
T 030 605 90 59
Routebeschrijving

 

Antwoorden meerkeuzevragen

Tentamen ABW 1 module Omgevingswet-OW d.d. 19 januari 2022

1 A
2 A
3 C
4 C

Tentamen ABW 1 module Bouwtechnische Regels-BT d.d. 26 januari 2022

1 B
2 A
3 C
4 B
5 D
6 B

 

Soort afrondingsdocument

ABW1; De modulen Omgevingswet 1 en Besluit Bouwwerken Leefomgeving 1 worden met een tentamen afgesloten en Effectieve Gespreksvaardigheden met het maken van een scriptie. Geslaagden ontvangen het diploma ABW 1. Nadere informatie kun je lezen in het examenreglement.

 

Herkansing

Indien je niet slaagt voor een examen dan kom je meestal in aanmerking voor een herkansing.  Hiervoor krijg je vanuit de BOB een uitnodiging. Voor deze herkansing moet apart worden aangemeld en betaald. Voor de tarieven van herkansingen kun je contact opnemen met jouw contactpersoon.

 

Annuleren

Indien je genoodzaakt bent jouw deelname aan een examen te annuleren, dan kun je dit mailen naar jouw contactpersoon van de opleiding. Let daarbij goed op de annuleringsvoorwaarden, er kunnen kosten verbonden zijn aan een afmelding.

Annuleringsvoorwaarden

Wanneer je cursist bent die voor de eerste keer gaat deelnemen en een examen wenst te annuleren:

Betaal je € 50,- administratiekosten wanneer dit binnen 3 weken voor de dag van het examen plaatsvindt.

Betaal je bij een volgende afname de herkansingskosten wanneer dit op of na de dag van het examen plaatsvindt

Wanneer je een herkanser bent en een examen wenst te annuleren:

Betaal je alle kosten wanneer dit op of na de dag van het examen plaatsvindt;

Betaal je 50% van de kosten en € 50,- administratiekosten wanneer je dit binnen 3 weken voorafgaande aan de dag van het examen doet;

Betaal je € 50,- administratiekosten wanneer je dit tot uiterlijk 3 weken voor de dag van het examen doet.

Voor verder informatie kun je contact opnemen met Usha Patandin

079-325 24 87

patandin@bob-kob.nl