RAW 2020 en UAV

De RAW systematiek is ontwikkeld om contracten in de infra-sector op een efficiënte wijze uit te voeren. Uitvoerders, werkvoorbereiders en calculators in de civiele techniek/infra voeren steeds vaker verschillende contracten uit, er moet steeds meer aandacht worden besteed aan de juridische kant van het bouwen. Duidelijkheid in contracten wordt vooral bereikt door: standaardisering van het bestek; toepassen van Standaardbepalingen; van toepassing verklaren van de UAV: duidelijk gebruik van verrekenbare, niet-verrekenbare en te accorderen hoeveelheden; duidelijke op de UAV gebaseerde betalingsregeling.

Doel

De deelnemer krijgt meer inzicht in de wijze waarop de UAV en de RAW-systematiek toegepast kunnen worden en u heeft een indruk gekregen van wat de rechten en de plichten zijn van de aan een project deelnemende partijen.

 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Opleidingsoverzicht

Inhoud

Dag 1

 • RAW-systematiek en UAV,
 • Het traditionele bouwprocesmodel,
 • Kenmerken van het RAW-bestek,
 • RAW-Standaard,
 • Rechten en plichten van betrokken partijen,
 • Tegenstrijdigheden in het bestek,
 • (Pré-contractuele) waarschuwingsplicht van de aannemer,
 • Oefening 1: Het bestek,
 • Oefening 2: De RAW-Standaard.

Dag 2

 • Directievoering en houden van toezicht,
 • Aanvang, oplevering, eerder in gebruik nemen en verborgen gebreken,
 • Verkeersvoorzieningen en andere hulpmiddelen,
 • Verband met andere werken,
 • Omgaan met schade,
 • Soorten hoeveelheden: A, V, N (geschatte-), andere hoeveelheden en open posten,
 • Verrekenen van meer- en minderwerk en het omgaan met,
 • bestekswijzigingen,
 • Geschillen (Raad van Arbitrage, rechter of mediation),
 • Oefening 3: Meer- en minderwerk,
 • Oefening 4: Schade en conflicten.

Toelatingsvoorwaarden

Voor wie?

Uitvoerders en werkvoorbereiders/calculators in de civiele techniek/infra en directievoerders/toezichthouders die werken met RAW bestekken.


Opleidingsduur

2 bijeenkomsten van 09.00 uur tot 16.00 uur.

 

Groepsgrootte

20 personen.


Achtergrondinformatie

Werkwijze

Het studiemateriaal wordt besproken en toegelicht aan de hand van voorgelegde praktijkvoorbeelden.

 

Vervolgopleiding

UAV-Geïntegreerde Contracten (UAV-GC),
UAV (Opfris),
Aanbestedingsreglement Werken (ARW),
Top UAV/UAV-GC.


Toetsing

Soort afrondingsdocument

Na afloop ontvang je een verklaring van deelname.


Prijs

€ 975,- exclusief btw.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Shirley Hermelijn

088 425 63 00

hermelijn@bob-kob.nl