Als eerste op de hoogte zijn van de nieuwe Omgevingswet?

De inwerkingtredingsdatum voor de Omgevingswet en de Wkb wordt 1 januari 2024..
Het is daarom de hoogste tijd om stil te staan bij wat deze wet nu voor nieuws gaat brengen. Tijdens de workshop worden de gevolgen van de Omgevingswet besproken en de manier waarop je je kunt voorbereiden op de nieuwe wetgeving. We bespreken o.a. praktijkvoorbeelden die je zelf aandraagt.

Inhoud

Tijdens de workshop wordt er vanuit de praktijk aangegeven waar het nieuwe instrumentarium leidt tot andere invalshoeken en verplichtingen. Er wordt gestuurd op door jullie zelf aangebrachte praktijkkwesties omtrent de Omgevingswet. Bij deze kwesties wordt gekeken of de bestaande problemen straks op een andere, eenvoudigere, manier worden aangepakt.

Voor wie?

Achtergrondinformatie en/of Werkwijze

De inhoud van de Omgevingswet wordt besproken en er wordt een relatie gelegd met de huidige en toekomstige praktijk. De groepsgrootte is hierop afgestemd zodat je betrokken bent en eigen praktijksituaties voldoende aandacht kunnen krijgen.

Afronding

Na afloop ontvang je een verklaring van deelname.