Brandveiligheid en Bouwbesluit

Het huidige Bouwbesluit is op 1 april 2012 in werking getreden. Met de inwerkingtreding van Bouwbesluit zijn de begrippen van het onderdeel brandveiligheid ingrijpend aangepast. Ook zijn er uitgangspunten veranderd die gelden bij de beoordeling van een bouwplan. Zo beginnen er bijvoorbeeld geen 2 vluchtwegen meer bij de toegang van een sub-brandcompartiment, maar 1 vluchtweg op het punt waar een persoon in een ruimte staat of kan staan. Daarbij komt dat het aspect brandveiligheid al sinds de invoering van het Bouwbesluit 1 van de belangrijkste toetsingscriteria is zonder dat daarbij in belangrijke mate wordt verwezen naar overige publicaties. De prestatie-eisen voor brandveiligheid staan grotendeels in het Bouwbesluit zelf. De workshop Brandveiligheid en Bouwbesluit 2012 spitst zich niet alleen toe op de theorie, maar gaat ook in op de knelpunten in de praktijk.

 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Opleidingsduur

3 bijeenkomsten van 09.00 uur tot 16.00 uur

 

Groepsgrootte

16 personen

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Shirley Hermelijn

088 425 63 00

hermelijn@bob-kob.nl