Jij wilt toch ook het geluid kunnen beheersen?

In deze opleiding krijg je op interactieve wijze inzicht in de bouwfysische aspecten van geluid en geluidoverlast. Op het gebied van bouwfysische onderwerpen, zoals geluid en geluidsoverlast, leer je fouten of problemen herkennen en hoe je ze kunt voorkomen. Na afloop kun je als volwaardig gesprekspartner op dit terrein fungeren.

Met de vele praktische voorbeelden en middels het spelen met variabelen wordt het accent meer gelegd op het snel kunnen overzien van geluidstechnische ingrepen dan op het feitelijke berekenen ervan.

Inhoud

Voor wie?

Je kunt de cursus volgen als je in je werk te maken hebt met bouwfysische aspecten bij de uitvoering van bouwwerken. Je hebt een diploma mbo bouwkunde en bent bijvoorbeeld werkzaam bij een bouwbedrijf, woningcorporatie, overheidsinstantie of architectenbureau. Echt iets voor jou? Schrijf je dan in en vul de digitale vragenlijst in die je krijgt toegestuurd. Twijfel je? Neem contact met ons op. We kunnen dan samen kijken of deze opleiding goed bij jou past.

Werkwijze

Aan de hand van voorbeelden (casuïstiek) wordt de natuurkundige verklaring gegeven voor verschijnselen zoals geluidoverdracht door bouwdelen, nagalm in ruimten e.d. Er wordt een relatie gelegd met de eisen uit het Bouwbesluit/de Omgevingswet en hoe eenvoudige rekenprogramma’s en NEN-praktijkrichtlijnen kunnen helpen bij het voorspellen en verklaren van bouwfysische problemen. Rode draad in de te behandelen stof is casuïstiek en het geven en behandelen van opgaven.

Afronding

Na afloop ontvang je een verklaring van deelname.

Vervolgopleiding