Korte cursussen

Onderstaand tref je een selectie van onze korte cursussen aan. Van duurzaamheid tot regelgeving, van BIM tot aan Lean. Mis je een cursus? Wij hebben een selectie gepresenteerd en nog een ‘vooraad’ van 100 cursussen en worshops incompany de afgelopen jaren gegeven. Dus laat het weten en neem contact met ons op via: 079 – 325 2450.

Kijk ook op ons training en cursusaanbod.

Sorteer opleidingen op

Wil jij het optimale voor je werknemers kunnen betekenen ? Doe dan de training professionaliseren van de P&O’er in de bouw! Bij veel bouwbedrijven wordt de P&O-taak erbij gedaan. Terwijl juist het functioneren van het personeel bepalend is voor de...

Als eerste op de hoogte zijn van de nieuwe omgevingswet ? De besluitvorming rond de omgevingswet zit nu in een cruciale fase en zal naar verwachting binnenkort een feit zijn. Voordat de wet daadwerkelijk wordt ingevoerd moeten er nog stappen...

Ben jij straks dé UAV 2012 expert in jouw team? Na afloop van deze cursus ben je in staat om de meest voorkomende vragen in de dagelijkse bouwpraktijk aan de hand van de UAV 2012 tijdig te herkennen en beantwoorden....

De onderwerpen voor workshop  Loon- en Salarisadministratie in het najaar van 2019 zijn nog niet bekend. In het najaar van 2018 zijn onderstaande onderwerpen behandeld. Wijzigingen 2019 ev. Traditiegetrouw wordt op Prinsjesdag het Belastingplan 2019 en de verzamelnota SZW 2019...

Het meedingen naar opdrachten in een aanbestedingsprocedure wordt eenvoudiger en transparanter dankzij de nieuwe aanbestedingswet. Dat is een enorme opsteker voor het midden- en kleinbedrijf. De nieuwe wet- en regelgeving zorgt voor lastenverlichting bij aanbestedende diensten, maar vooral ook bij...

Ben jij straks de topper die het project redt!? In de cursus System Engineering leer je hoe je in een project betere definiëring en beheersing  stelt. Van initiatief via opstellen van de vraagspecificatie, opstellen en beoordelen van het aanbod tot...

In 1 dag leer je hoe je Lean project management kunt toepassen met behulp van een project management systeem, het Last Planner ® systeem (LPS). Hierdoor leer je beter, voorspelbaarder, prettig, veiliger, sneller en goedkoper te bouwen. Door het werken...

Na afloop van de cursus kun je de meest voorkomende vragen in de dagelijkse bouwpraktijk aan de hand van de UAV-GC, tijdig herkennen en beantwoorden. Je kent de verschillen met de UAV en weet wat er  van de partners in...

De RAW systematiek is ontwikkeld om contracten in de infra-sector op een efficiënte wijze uit te voeren. Uitvoerders, werkvoorbereiders en calculators in de civiele techniek/infra voeren steeds vaker verschillende contracten uit, er moet steeds meer aandacht worden besteed aan de...

In de training Systeemgerichte contract beheersing verbreden zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers hun kennis over de beheersing van geïntegreerde contracten. Na afloop van de cursus heb je kennis van het SCB-proces en kun je vormgeven aan verschillende onderdelen hierin. Je kunt...

Met de training Aanpak Duurzaam GWW leer je op een praktische en gestructureerde manier duurzaamheid in projecten en gebiedsontwikkeling concreet te maken. Met behulp van een stappenplan en diverse instrumenten leer je duurzaamheidskansen en -ambities in kaart te brengen. Je...

Met de tijd mee en inzicht krijgen in de rol, functionaliteit en werking van digitale bestemmingsplannen ? Bereid je voor op de toekomst met de opleiding digitale bestemmingsplannen van de BOB. Binnen Nederland worden steeds meer gebieden gedekt door een...

Sinds de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden binnen het omgevingsrecht de werkvelden bouwen, ruimtelijke ordening, brandveiligheid en milieu steeds meer geïntegreerd. Dit vraagt van medewerkers dat zij niet alleen kennis hebben van hun eigen vakgebied, maar...

Wil jij Lean leren denken, doen en werken ? In de training Lean management leer je de principes van Lean denken en doen met de bijbehorende stijl van leiden en Lean projectmanagement. Waardecreatie gerichte bedrijfsvoering en voorspelbaar bouwen  met een...

De opleiding Elementaire Infratechniek geeft je meer inzicht in diverse aspecten van de sector Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) Infratechniek. De opleiding Elementaire Infratechniek levert een ieder met een niet specifiek Infra-technische opleiding de mogelijkheid zich te scholen in alle elementen...

Wil jij de systemen helemaal onder de knie krijgen? Met de cursus System engineering en Systeemgerichte contractbeheersing in kort bestek krijg je inzicht en in het waarom en hoe van deze methodieken. De belangrijkste processtappen en voorwaarden komen aan bod....

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

079 - 325 24 50

info@bob-kob.nl