Communicatie, Werkoverleg en Leidinggeven

In deze training leer je de effecten van het eigen gedrag en dat van anderen begrijpen. Tevens leer je hoe je eigen gedrag zodanig kan aanwenden dat een gewenst resultaat wordt bereikt. Na de training ben je in staat om effectiever gesprekken sturen in uiteenlopende situaties, effectief om te gaan met verschillende typen werkoverleg (opzetten en uitvoeren),  je hebt inzicht gekregen in leidinggeven en hebt geleerd verschillende stijlen (inclusief instrueren) situationeel toe te passen.

Aansturing op de bouwplaats in de vorm van communicatie, informatie en het geven van instructies is van groot belang voor de efficiency van bedrijven. Het wordt dus steeds belangrijker om naast de vaktechniek sociale vaardigheden te beheersen. Ook het werkoverleg is een regelmatig terugkerende activiteit die belangrijk is voor het bouwproces. Tijdens het werkoverleg krijgen immers de organisatie, de coördinatie, de planning, de bewaking en de bijstelling van het bouwproces concreet gestalte. Het is dan ook van belang dat werkoverlegsituaties zo effectief mogelijk ingericht worden. Het leidinggeven aan eigen mensen en onderaannemers vereist kennis en vaardigheden om de onderlinge samenwerking te stimuleren en te beïnvloeden. Voor het goed kunnen vervullen van een opdracht is het essentieel dat de instructie duidelijk is en de juiste controlemiddelen worden gehanteerd.

 

  • Gespreksvaardigheden,
  • Basisregels in communicatie; luisteren en observeren; inleven en overtuigen; communicatiemodel en sturingsmogelijkheden, vraagtechniek als stuurmiddel; effecten van verbale en non-verbale uitingen,
  • Typen gesprekssituaties oefenen,
  • Diverse aspecten van leiderschap,
  • Uitgangspunten voor de motivatie,
  • Leidinggeven: stijlen van leidinggeven; omgaan met kritiek; omgaan met conflicten en motivatie,
  • Opbouw van een instructie; Effectief hanteren van instructievaardigheden,
  • Werkoverleg: efficiënte en doeltreffende overlegprocedures; spelregels voor de deelnemers; leidinggeven aan werkoverleg; het presenteren van standpunten en het omgaan met meningsverschillen.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Angélica Roos

079-325 24 63

roos@bob-kob.nl