RAW 2020 en UAV

De RAW systematiek is ontwikkeld om contracten in de infra-sector op een efficiënte wijze uit te voeren. Uitvoerders, werkvoorbereiders en calculators in de civiele techniek/infra voeren steeds vaker verschillende contracten uit, er moet steeds meer aandacht worden besteed aan de juridische kant van het bouwen. Duidelijkheid in contracten wordt vooral bereikt door: standaardisering van het bestek; toepassen van Standaardbepalingen; van toepassing verklaren van de UAV: duidelijk gebruik van verrekenbare, niet-verrekenbare en te accorderen hoeveelheden; duidelijke op de UAV gebaseerde betalingsregeling.

Doel

De deelnemer krijgt meer inzicht in de wijze waarop de UAV en de RAW-systematiek toegepast kunnen worden en u heeft een indruk gekregen van wat de rechten en de plichten zijn van de aan een project deelnemende partijen.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Shirley Hermelijn

079-325 24 75

hermelijn@bob-kob.nl