Basis Milieurecht

Sinds de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden binnen het omgevingsrecht de werkvelden bouwen, ruimtelijke ordening, brandveiligheid en milieu steeds meer geïntegreerd. Dit vraagt van medewerkers dat zij niet alleen kennis hebben van hun eigen vakgebied, maar ook over voldoende inzicht beschikken in de andere werkvelden, om gesprekspartner te kunnen zijn bij integraal werken. Zeker voor bouw- en milieumedewerkers is het van belang de hoofdlijnen van elkaars vakgebied te kennen.

 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Toelatingsvoorwaarden

Voor wie?

Vergunningverleners, toezichthouders, technisch, juridisch en beleidsmedewerkers binnen het werkveld Bouwen en wonen bij gemeenten, regionale uitvoeringsdiensten en adviesbureaus.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Shirley Hermelijn

079-325 24 75

hermelijn@bob-kob.nl