Projectvoorbereider

Om projectvoorbereiders in staat te stellen om projecten optimaal van de Schetsontwerp fase (SO) naar Uitvoeringsontwerp fase (UO) te brengen, zodat het plan overgedragen kan worden naar de uitvoeringsfase, is de opleiding ‘Projectvoorbereider’ ontwikkeld. Het succes wordt voor een belangrijk deel aan de voorkant bepaald!

Steeds meer (ontwikkelende) (bouw)bedrijven krijgen de verantwoordelijkheid om na gunning of bijvoorbeeld in eigen ontwikkeling of bouwteam het project van SO. Naar UO. Te ontwikkelen. Met als (fase-)output bestek, tekeningen, begrotingen en planning. In de verschillende fasen van de planontwikkeling van bouwprojecten spelen vaak andere veel bijkomende maar ook terugkerende aspecten zoals kansen, risico’s en kosten telkens een andere rol en vaak ook nog op verschillende niveaus. Gedurende de ontwikkeling van het ontwerp, in de fasen van SO naar UO gaat het erom dat de verschillende keuzen die daarbij gemaakt worden, kunnen worden afgezet tegen de gevolgen die ze zullen hebben. (Veranderende) regelgeving maakt het niet eenvoudiger.

Deze dynamiek in de projectvoorbereiding vraagt om specifieke vaktechnische en sociale competenties van de projectvoorbereider of ook wel projectcoördinator genoemd. Het programma van eisen zodanig verder vormgeven, uitwerken en oplossingen creëren dat uiteindelijk een project (met oog voor beheer en onderhoud) binnen Budget, volgens de Eisen, met tevreden Stakeholders en op Tijd (BEST) wordt opgeleverd.

Tijdens deze opleiding wordt gewerkt met een voorbeeldproject. Voor de start van de opleiding ontvangen deelnemers de projectdocumentatie waarmee gewerkt wordt.

Introductie 1 dag

 • Kennismaking
 • Toelichting opleiding
 • Leerdoelen
 • Rol projectvoorbereider
 • Toelichting project/vragen
 • Vorming werkgroepen

Persoonlijke vaardigheden 3 dagen

 • Teamvorming
 • Beeldvorming
 • Omgang belangen
 • Conflicten
 • Onderhandelen
 • Professioneel tenderen
 • Omgaan met verschillen
 • Presenteren

Proces en kosten  2 dagen

 • Kosten NEN2699 algemeen
 • Presentatie opdracht
 • Proces PVE
 • 3D
 • Fase document
 • Checklist planvoorbereiding
 • Kansen en risico’s
 • Ramingen
 • Meetmethodes
 • Ruimteoverzicht
 • Investerings/exploitatiekosten

Bouwsystemen 2 dagen

 • Bouwsystemen/proces
 • Presenteren opdracht
 • Uitgangspunten
 • Randvoorwaarden
 • Gebouwen
 • Droog bouwen, brainstormen opbouw project in groepsverband

Wet-regelgeving & overheid 1 dag

 • Wet-regelgeving
 • WKB
 • Vergunningen
 • Overheid-Omgeving-Contract
 • Contractvorming
 • Overheid
 • Flora/fauna
 • Gebruikersvergunning
 • Inritvergunning/aansluitkosten
 • Voorwaarden aankoop grond
 • Vergunningen bouwperiode
 • VGM-ontwerpplan
 • Contractvormen opdracht
 • Contracten adviseurs

Techniek & Installaties 1 dag

 • Standaard details
 • Bodem en fundatie
 • Toleranties/afwijkingen materialen
 • Afbouw en afwerking
 • Installaties
 • Nutsbedrijven
 • TCO
 • Werkzaamheden architect
 • BIM

Kosten, Contract & Organisatie 1 dag

 • Berekening wijziging
 • MAMO kosten
 • Kosten mbt voorbereiding & begeleiding
 • Bijkomende kosten
 • Risicoverrekening
 • Aanvullingen op aanneemsom
 • Valkuilen project
 • Afwijkingen
 • Gouden regels
 • Kansen
 • Overdracht uitvoeringsteam
 • Contractstukken
 • Valkuilen technische ontwikkeling
 • Taakverdeling projectteam

Examen 1 dag

 • Presentatie
 • Advies eigen organisatie

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Fatima Aitbenali

079-325 24 71

aitbenali@bob-kob.nl