Uitvoerder Onderhoud en Renovatie B&U

Als we over bouwen praten zal veelal worden gedacht aan nieuwbouw van woningen, gebouwen of infra-projecten. Bij onderhoud en renovatie gaan de gedachten veelal uit naar planmatig groot onderhoud en/of mutatie onderhoud of het wijzigen van de bestemming van de woningen, het gebouw. In het geval van onderhoud blijven vaak de gebruikers van de panden vaak dagelijks actief in die panden. Bij renovatie kan het gebeuren dat de gebruikers voor bepaalde tijd het pand verlaten en elders hun werk voortzetten. In alle gevallen dient rekening gehouden te worden met de gebruiker. Deze wil zo min mogelijk last ondervinden van de verbouwingen en/of zo snel mogelijk het pand weer betrekken. Dit alles vraagt een adequate planning van de werkzaamheden en veel communicatie met de gebruiker.

Op basis van eigen projecten ontwikkel je je eigen professionaliteit als uitvoerder om het bouwproces in goede banen te leiden inclusief de informatiestromen. Ook wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van je leidinggevende en aansturende persoonlijke vaardigheden.

 

 • Persoonlijke effectiviteit en communicatie
  • Basis communicatie, zelfanalyse, voorkeursstijlen,
  • Omgaan met werkdruk,
  • Leiding geven en motivatie,
  • Besluitvormingsprocessen en vergadertechniek,
  • Individuele coachgesprekken,
 • Last planner system,
 • Lean project management leren toepassen met behulp van het Last Planner® systeem (LPS), het beproefde projectmanagement systeem,
 • Projectbeheersing,
  • Projectorganisatie beheren en beheersen,
  • Beheersaspecten: geld, tijd, organisatie, informatie, kwaliteit en veiligheid,
  • Planning & voortgangsbewaking,
  • Analyseren van projecten, van overall planning naar 13 en 6 weekse planningen,
  • Opstellen uitvoeringsplanningen, afgeleide planningen,
  • Samenstelling van manuren en kostenbewaking,
  • Bouwproces, bouwplaats organisatie en inrichting,
  • Projectkosten & administratie,
  • Werkbegroting als hulpmiddel bij beheren en beheersen van de bouwplanning,
 • Risicomanagement & juridische aspecten,
  • Risico’s op organisatie en projectniveau,
  • Bestek, bestekvoorwaarden en tekeningen, contracten, UAV, bijlagen en wettelijke regelingen,
 • Supervisie en examenvoorbereiding.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Vera Nugteren

079-325 24 68

nugteren@bob-kob.nl