Jong Professional Programma (JPP)

De bouw is volop in beweging. Het bouwvolume zal naar verwachting de komende jaren verder stijgen, waardoor de vraag naar goed personeel verder toeneemt. Om goede talenten aan te kunnen trekken is het bieden van een structuur, waarbinnen talenten door kunnen groeien essentieel. Jonge talenten zoeken de plaatsen waar zij verder kunnen groeien in professionaliteit.

Door het aanbieden van een optimaal ontwikkeltraject zult u de talenten boeien en binden aan uw bedrijf. Daarnaast versnelt het de groei van uw mensen, zodat ze sneller op zelfstandig niveau komen. Het uiteindelijke doel is om nieuwe collega’s zo snel mogelijk op het niveau te brengen, waarop ze projecten zelfstandig en integraal kunnen begeleiden. Ons ontwikkeltraject voor werkvoorbereiders en uitvoerders is een driejarig programma. Een ontwikkeltraject, waarin deelnemers constant werken aan eigen ontwikkeling.

Door een groep langdurig te begeleiden kunnen we lesstof en oefeningen afstemmen op de eigen organisatie, de eigen bouwsystematiek en de eigen manier van werkvoorbereiding en uitvoering. Op deze wijze sluit het ontwikkeltraject direct aan bij de praktijk van uw bouwsystematiek en organisatievisie en daarmee de belevingswereld van de deelnemer.

Het gehele ontwikkeltraject bestaat uit 3  jaar. De eerste 2 jaar bestaan uit 9 lesdagen en twee coachgesprekken per jaar en het laatste jaar volgen de deelnemers de integrale Post HBO opleiding Allround uitvoerder of Allround werkorganisator.

Deze bestaat uit 17 lessen aangevuld met  twee persoonlijke coachgesprekken en het examen.

Alle lesdagen zijn middag/avond van 13.00 uur tot 20.30 uur

Na het afronden van dit traject hebben de deelnemers:

– Een praktische kennis van producten en producttoepassingen, zodat ze veel meer ‘Bouwer’ zijn geworden.

– Een goed inzicht in de beheersfactoren GOTIK (geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit)

– Dit zorgt ervoor dat de deelnemers een project goed leren beheersen en ook kunnen sturen op informatie en organisatie.

– Een goede kennis van planningsproblematiek.

– Een goed inzicht in kostenbewaking en zijn in staat dit te optimaliseren.

– Een goede juridische en contractuele kennis om een project ook vanuit deze aspecten te beheren.

– Kennis om complexe werken te analyseren en te beheren, zowel in de pre-opdrachtfase als in de uitvoeringsfase.

– Voldoende kennis om risico’s te analyseren en hiermee het project te managen.

– Een goed inzicht in eigen stijl van communiceren en zijn in staat de bedrijfsbelangen te verdedigen en tevens de werkrelatie in stand te houden. Kortom in staat zijn hun persoonlijke effectiviteit te verbeteren.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Fatima Aitbenali

079-325 24 71

aitbenali@bob-kob.nl