Allround Uitvoerder B&U

Bouwprojecten worden steeds complexer, zodat er op organisatorisch, financieel, contractueel en juridisch vlak hoge afbreukrisico’s aanwezig zijn. Bij dit soort projecten is een integrale aansturing noodzakelijk. De hoofduitvoerder is hier als bouwplaatsmanager voor verantwoordelijk.

Effectief projectmanagement is noodzakelijk voor optimale projectrealisatie. Er wordt van je verwacht dat je de aangeboden theorie gaat toepassen op je eigen werkomgeving. In de opleiding wordt essentiële kennis en kunde ontwikkeld, waardoor een hoofduitvoerder/bouwplaatsmanager met voldoende ervaring in de uitvoeringsfase de eindverantwoordelijkheid kan nemen van projecten met een hoog afbreukrisico.

 • Persoonlijke effectiviteit en communicatie,
  • Samenwerken, teamgroei, besluitvorming, timemanagement, leidinggeven, lastige mensen, klachten en conflicthantering, onderhandelen, besluitvorming, vergadertechniek en omgaan met weerstand,
  • Individuele coachgesprekken,
 •  Projectmanagement,
  • Bouwtijd, bouwtempo, productiviteit en relatie met bouwsystemen,
  • Virtueel bouwen, systemengineering, logistiek en duurzaam bouwen,
  • Analyseren knelpunten op basis van risicoanalysen en beheersfactoren,
  • Van plan naar realisatie, dashboard en randvoorwaardelijk plannen,
  • Integraal projectplan,
  • Invloed omgevingsfactoren, verschillen analyse,
  • Projectrisico’s,
 • Ontwikkelingen in projectmanagement,
 • Project financiën,
  • Projectadministratie, kostenbewaking, PER, standopnames,
  • Opstellen financieel managementrapport, WKA, verzekeringen en ramingen,
 • Bouwrecht en contractrecht,
  • Voorbereidingsfase/contractfase en tijdens uitvoering.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Fatima Aitbenali

079-325 24 71

aitbenali@bob-kob.nl