Allround Uitvoerder B&U

Bouwprojecten worden steeds complexer, zodat er op organisatorisch, financieel, contractueel en juridisch vlak hoge afbreukrisico’s aanwezig zijn. Bij dit soort projecten is een integrale aansturing noodzakelijk. De hoofduitvoerder is hier als bouwplaatsmanager voor verantwoordelijk.

Effectief projectmanagement is noodzakelijk voor optimale projectrealisatie. Er wordt van je verwacht dat je de aangeboden theorie gaat toepassen op je eigen werkomgeving. In de opleiding wordt essentiële kennis en kunde ontwikkeld, waardoor een hoofduitvoerder/bouwplaatsmanager met voldoende ervaring in de uitvoeringsfase de eindverantwoordelijkheid kan nemen van projecten met een hoog afbreukrisico.

 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Achtergrondinformatie

Doel

Na het volgen van de opleiding ben je in staat het uitvoeringsteam, van interne en externe bouwpartners, optimaal aan te sturen.

Dit vereist naast vaktechnische kennis ook groei in persoonlijke effectiviteit. Vakinhoudelijk ben je na het afronden van de opleiding in staat om de uitvoering van grotere complexe projecten op plannings-, productietechnisch, juridisch en financieel vlak aan te sturen, te overzien en te bewaken. Ook kun je het uitvoeringsteam begeleiden in het optimaliseren van het bouwproces. Op het gebied van persoonlijke effectiviteit en communicatie straal je gezag uit om de doelstellingen te behalen.

Werkwijze

Tijdens de opleiding staan de praktijkervaringen van de deelnemers centraal. De oefeningen/cases worden hierop afgestemd. Na iedere bijeenkomst wordt er verwacht dat de opgedane kennis en ervaringen wordt toegepast in de eigen werkomgeving. Tijdens de volgende bijeenkomst(en) worden deze praktijkervaringen met elkaar gedeeld en geëvalueerd. De lessen van de opleidingen Allround Uitvoerders en Allround Werkorganisatoren worden gecombineerd. Het voordeel hiervan is dat je van elkaar kunt leren.

Vervolgopleiding

  • Projectleider B&U
  • Inkoop en projectcontractering
  • Diverse verdiepende modules en trainingen.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Fatima Aitbenali

079-325 24 71

aitbenali@bob-kob.nl