Assertiviteit

Je zegt te makkelijk ‘ja’ wanneer aan jouw een verzoek wordt gedaan? Je vindt dat je meer moet opkomen voor jezelf? Eerder iets moet zeggen? Nee zeggen en grenzen aangeven is lastig en je communiceert niet altijd even duidelijk? Je wilt leren hoe je duidelijker je grenzen aangeeft en concreter en effectiever communiceert? De training Assertiviteit helpt daarbij. Het stelt je in staat om op een respectvolle manier op te komen voor jezelf en effectief om te gaan met gevoelens, wensen en gedachten.

De volgende competenties/vaardigheden worden getraind;

  • kritiek (feedback) geven en ontvangen;
  • persoonlijke grenzen aangeven;
  • goed opkomen voor eigen en zakelijke belangen;
  • standvastiger en zelfbewuster optreden;
  • eigen koers bepalen op de eigen doelen en de organisatiedoelen;
  • gericht verder werken aan de eigen ontwikkeling;
  • zichzelf duidelijker profileren.

 

Soort afrondingsdocument

Na het volgen van de training ontvang je een verklaring van deelname.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Angélica Roos

079-325 24 71

roos@bob-kob.nl