Elementaire installatietechniek

In de cursus Elementaire installatietechniek leer je wat de diverse installaties inde woning- en utiliteitsbouw op hoofdlijnen inhouden, hoe de werkprocessen van installateurs op hoofdlijnen verlopen en waarop je moet letten bij het samenvoegen van bouwdeskundige en installatietechnische elementen. Na afloop weet je welke essentiële vragen er gesteld moeten worden door de bouwer aan de installateur.

Installatietechniek is een gecompliceerd maar belangrijk onderdeel van een gebouw. Zonder de sanitaire installaties, riolering, elektra, gas en water zijn de meeste gebouwen niet bruikbaar. Klimaatinstallaties zorgen voor een comfortabel en gezond binnenklimaat. In het kader van duurzaam bouwen en de verduurzaming van de gebouwen voorraad zal het belang van een goed installatie ontwerp en onderhoud toenemen. Als je in je werk regelmatig te maken hebt met de installateurs of installatiebureaus, maar de kennis ontbreekt dan biedt deze cursus je de mogelijkheid om in een korte tijd de meest elementaire kennis van de installatietechniek eigen te maken. Dit wordt gedaan aan de hand van vier verschillende gebouwen: woning, appartementengebouw, utiliteitsgebouw met kantoorfunctie en een multifunctioneel gebouw.

 

Soort afrondingsdocument

Na afloop van deze cursus ontvang je een verklaring van deelname.

Algemeen Examenreglement

In het Algemeen Examenreglement zijn voorwaarden vastgelegd die gelden voor alle examens, oftewel de spelregels waaraan jij en wij ons dienen te houden. Hier vind je het Algemeen Examenreglement.

Kandidaten die een BOB-opleiding volgen, zijn voor de eerste keer automatisch aangemeld voor het examen. Wanneer je wilt deelnemen aan een opleiding maar niet het bijbehorend examen wilt afleggen dan moet je dit op het aanmeldingsformulier voor de opleiding aangeven.

Indien je niet slaagt voor een examen dan kom je meestal in aanmerking voor een herkansing.  Hiervoor krijg je vanuit de BOB een uitnodiging. Voor deze herkansing moet apart worden aangemeld en betaald. Meer informatie hierover kun je opvragen bij de contactpersoon vermeld bij de opleiding.

Het is mogelijk om vrijstellingen aan te vragen voor een module/examen van een opleiding van BOB bv.

Een vrijstelling wordt toegekend indien je kunt aantonen dat je over de juiste kennis, vaardigheden, attituden beschikt, opgedaan in een eerdere opleiding van BOB bv of op grond van elders/eerder verworven competenties. De procedure voor het aanvragen van een opleiding kan per opleiding verschillen. De toekenning van vrijstellingen vindt plaats aan een individu, er kunnen geen rechten aan worden ontleend door anderen. Wil je weten of je in aanmerking komt, stuur dan een email naar de contactpersoon van de betreffende opleiding.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met Marian Krispijn

079-325 24 86

Krispijn@bob-kob.nl