Omgevingsmanagement

Bouwprojecten vinden plaats in een complexe en steeds wisselende omgeving met diverse belanghebbenden. Een juiste invulling van de technische vraag is dan niet voldoende. Alleen met goed omgevingsmanagement bereiken we een optimaal projectresultaat.

In deze cursus leer je een omgeving creƫren, waarin draagvlak gevonden wordt voor oplossingen die niet mogelijk leken. Door goed omgevingsmanagement, zorgvuldige communicatie en het actief betrekken van belanghebbenden bij projecten realiseer je optimale projectcondities. Zo zorg je ervoor dat het project soepel verloopt, met een gezond projectrendement en tevreden stakeholders.

 • Wat is omgevingsmanagement?;
 • Omgevingsmanagement als schakel tussen project en omgeving en vice versa;
 • Ontwikkelingen in het vakgebied;
 • OM in verschillende projectfasen;
 • Strategisch omgevingsmanagement ;
 • Stakeholderanalyse;
 • Participatie- en communicatiestrategie;
 • Bestuurlijke besluitvorming;
 • Rolverdeling OG-ON bij verschillende contractvormen;
 • Uitwerken van contracteisen;
 • Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC)-plan;
 • Inspelen op wijzigingen en ontwikkelingen;
 • De rol en competenties van de omgevingsmanager;
 • Relatie met andere teamrollen (IPM-rollen);
 • De interne cultuur en de probleemeigenaar.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Joyce Noordman

088 425 63 00

noordman@bob-kob.nl