Effectieve besluitvormingstechnieken

Projecten worden steeds complexer en verkeerde keuzes hebben steeds grotere gevolgen. Daarom is het belangrijk om besluitvormingsprocessen te optimaliseren, zodat de juiste keuzes op de juiste gronden op het juiste moment worden gemaakt. Dit bevordert de samenwerking in alle fasen en verbetert het uiteindelijke projectresultaat. Ook is het zaak partijen volledig aangehaakt te houden om blijvend draagvlak te creëren voor keuzes.

Tijdens deze tweedaagse training leer je besluitvormingsprocessen zodanig toe te passen dat in samenwerking met alle betrokkenen de juiste keuzes gemaakt worden. Je leert de nieuwste methoden toe te passen en ervaart hoe je creatieve interventies pleegt. Vaak worden voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen. Dat kan een eindeloos proces zijn, waarbij er soms ook sprake is van dubbeltelling of er worden appels met peren vergeleken. De techniek ‘kiezen op basis van voordelen’ brengt hierbij uitkomst en wordt in deze training geleerd.

 • Besluitvorming als proces:
  • Sturing en interventies;
  • Persoonlijke kenmerken besluitvorming.
 • Doelgericht besluitvormen:
  • Omgaan met criteria en doelen.
 • Creativiteit en besluitvorming:
  • Proces en technieken.
 • Choosing by advantages (De andere manier om tot keuzes te komen):
  • Proces en aanpak;
  • Factoren en kenmerken, wat draagt bij;
  • Weging van kenmerken.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Joyce Noordman

079-325 24 86

noordman@bob-kob.nl