Projectleider B&U/Infra

In deze opleiding verkrijg je de kennis, vaardigheden om een effectieve projectleider te worden in combinatie met je praktijk-/werkervaring. Binnen de opleiding Projectleider B&U Infra wordt ingegaan op de taken en verantwoordelijkheden van de projectleider. Projectbeheersing op basis van een risicoanalyse en van daaruit gericht op de integratie van onder andere de beheersaspecten geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit (GROTIK). Ook vanuit leanprojectmanagement en zaken als omgevingsmanagement komen beheersgereedschappen voor de projectleider.  Dit leren toepassen in het schrijven van een reëel plan van aanpak in een (eigen) project is tevens de eindopdracht. Daarnaast verkrijg je handvatten voor het vergroten van de persoonlijke effectiviteit waardoor je vaardiger wordt in de ‘soft-skills’. Zodat een projectleider in staat is zowel te functioneren in technisch organisatorische aspecten kan sturen op gedrag.

 • Soft-skills, de projectleider als professional met persoonlijke effectiviteit en verdieping communicatie en zelfinzicht, omgaan met teams,
 • Projectmanagement met integratie beheersaspecten en opstellen van een risicogestuurde bewaking en sturen op mijlpalen,
 • Omgevingsmanagement,
 • Organisatiemanagement,
 • Informatiemanagement,
 • Systems engineering en Systeemgericht contractbeheersing,
 • Lean: Last Planner System
 • Financieel management,
 • Contractmanagement,
 • Intervisie en integratie in projectwerkstuk,
 • Examen, eindpresentatie.Projectorganisatie en –informatie met opstellen projectorganisatie en Financieel management met Periodieke Eind Prognoses (PER), sturen op kengetallen.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Fatima Aitbenali

079-325 24 71

aitbenali@bob-kob.nl