Elektrotechnische Installaties en Onderhoud

Elektrotechnische installaties zijn een belangrijk onderdeel van het vastgoed en het wordt steeds belangrijker omdat aan allerlei wettelijke eisen en nieuwe technologische ontwikkelingen moet worden voldaan. Voor de eigenaar van vastgoed is de tevredenheid van de gebruiker, de betrouwbaarheid en werking van de verschillende installaties een belangrijk aandachtspunt voor een goed gebruik en de beschikbaarheid. Wil je leren, hoe je met behulp van de juiste inspectie- en onderhoudsmethoden effectief kunt omgaan met het beheer en onderhoud van elektrotechnische installaties? Dan is deze opleiding wat voor jou. In deze opleiding wordt ingegaan inventarisatie, inspectie, onderhoud, keuringen, controles en toezicht. Met de verzamelde gegevens kan je input leveren voor het bijstellen en/ of aanpassen van de uitvoering van onderhoud en / of de op te stellen rapportages en meerjarenonderhoudsplanningen. Deze kennis helpt je om onderhoud te plannen en de juiste beslissing voor onderhoud te nemen en offerteaanvragen en opdrachten uit te zetten en te begeleiden.

Samen met de opleiding ‘Werktuigbouwkundige installaties en onderhoud’, maakt deze opleiding deel uit van de modulestructuur Installaties en Onderhoud

Zie ook het opleidingschema Beheer en Onderhoud en de Planning.

 • Achtergronden beheer en onderhoud werktuigbouwkundige (W) gebouw gebonden installaties
 • Schadebeelden inspectie- en onderzoeksmethoden onder andere i.r.t. NEN 2767 deel 2
 • Effectieve onderhoudsmethoden voor elektrotechnische (E) gebouw gebonden installaties.
 • Toepassen Bouwbesluit, wet- en regelgeving en (NEN) normen en onderhoudsvoorschriften ten behoeve van beheer en onderhoud en renovatie.
 • Praktische kennis gebouw gebonden E-installaties zoals bijvoorbeeld;
  • basis installatie, groepenkasten, (nood)verlichting,
  • kabeltelevisie, glasvezel,
  • telefoon, datacommunicatie,
  • beveiliging (inbraak, brand), omroep installaties,
  • lift- en transportinstallaties.
 • Verduurzamingmogelijkheden van gebouw gebonden E-installaties.
 • Algemene kennis van kosten zoals; prijsregelingen, kengetallen voor meerjarenbegrotingen en taakstellende budgetten.
 • Garantie en onderhoudscontracten.
 • Advies over onderhoud.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Mabelie Russcher

079-325 24 65

russcher@bob-kob.nl