Korte cursussen

Onderstaand tref je een selectie van onze korte cursussen aan. Van duurzaamheid tot regelgeving, van BIM tot aan Lean. Mis je een cursus? Wij hebben een selectie gepresenteerd en nog een ‘vooraad’ van 100 cursussen en worshops incompany de afgelopen jaren gegeven. Dus laat het weten en neem contact met ons op via: 079 – 325 2450.

Kijk ook op ons training en cursusaanbod.

 

 

Sorteer opleidingen op

De beste begeleiding bieden tijdens een (ver)koop ? Het marktgericht omgaan met kopers en het bouwen in de koopsector vereist een klantgerichte houding. De persoonlijke wensen van de kopers worden steeds belangrijker en vragen een hogere organisatiegraad en flexibiliteit van...

Met de Cursus Nul op de meter ben jij straks een expert in de dagelijkse bouwpraktijk op het gebied van het energieneutraal maken van een woning. Een woning energieneutraal maken zonder dat een huurder er meer voor hoeft te betalen....

Hoe brandveilig is jouw bouwwerk? Bij de opleiding opleveren van een brandveilig bouwwerk leer je hoe je een (bouwkundig en installatietechnisch) brandveilig bouwwerk moet opleveren. Brandveiligheid is een van de onderwerpen van het bouwbesluit 2012 waarbij de verantwoordelijkheid op alle betrokken...

Na afloop van de cursus kun je de meest voorkomende vragen in de dagelijkse bouwpraktijk aan de hand van de UAV-GC, tijdig herkennen en beantwoorden. Je kent de verschillen met de UAV en weet wat er  van de partners in...

Het meedingen naar opdrachten in een aanbestedingsprocedure wordt eenvoudiger en transparanter dankzij de nieuwe aanbestedingswet. Dat is een enorme opsteker voor het midden- en kleinbedrijf. De nieuwe wet- en regelgeving zorgt voor lastenverlichting bij aanbestedende diensten, maar vooral ook bij...

Ben jij al op de hoogte van het nieuwe omgevingsrecht ? Sta voortaan zelf in je recht met de opleiding ‘Actualiteiten vergunningvrij bouwen’. Na afloop heb je een goed beeld van de actuele regelingen voor het vergunningvrij bouwen, de daarop...

Als eerste op de hoogte zijn van de nieuwe omgevingswet ? De besluitvorming rond de omgevingswet zit nu in een cruciale fase en zal naar verwachting binnenkort een feit zijn. Voordat de wet daadwerkelijk wordt ingevoerd moeten er nog stappen...

Wil je alles weten over beton, betongebreken en onderhoud? Beton is een duurzaam materiaal maar het kan in de praktijk wel mis gaan en dan moet je weten wat je moet en kunt doen. Om beton ook echt duurzaam in...

Met de tijd mee en inzicht krijgen in de rol, functionaliteit en werking van digitale bestemmingsplannen ? Bereid je voor op de toekomst met de opleiding digitale bestemmingsplannen van de BOB. Binnen Nederland worden steeds meer gebieden gedekt door een...

In de training Systeemgerichte contract beheersing verbreden zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers hun kennis over de beheersing van geïntegreerde contracten. Na afloop van de cursus heb je kennis van het SCB-proces en kun je vormgeven aan verschillende onderdelen hierin. Je kunt...

Wil jij de systemen helemaal onder de knie krijgen? Met de cursus System engineering en Systeemgerichte contractbeheersing in kort bestek krijg je inzicht en in het waarom en hoe van deze methodieken. De belangrijkste processtappen en voorwaarden komen aan bod....

Renovaties met hoge energieprestaties zoals bijvoorbeeld BENG en Nul-op-de-meter met garantie worden de norm. Ook bij (particuliere) opdrachtgevers is er steeds meer aandacht voor duurzaamheid, energiebesparing en duurzame opwekking. Succesvolle renovatieprojecten vereisen medewerking van alle stakeholders. Initiatief, scopebepaling, ontwerp en realisatie...

Heb je voor 1 januari 2017 je diploma EPA-W Opnemer of EPA-W Adviseur behaald? Als je je diploma wilt behouden is het nu de hoogste tijd voor de EPA-W Opfrisser. Sinds 1 januari 2018 is het namelijk verplicht om jaarlijks...

Elektrotechnische installaties zijn een belangrijk onderdeel van het vastgoed en het wordt steeds belangrijker omdat aan allerlei wettelijke eisen en nieuwe technologische ontwikkelingen moet worden voldaan. Voor de eigenaar van vastgoed is de tevredenheid van de gebruiker, de betrouwbaarheid en...

De RAW systematiek is ontwikkeld om contracten in de infra-sector op een efficiënte wijze uit te voeren. Uitvoerders, werkvoorbereiders en calculators in de civiele techniek/infra voeren steeds vaker verschillende contracten uit, er moet steeds meer aandacht worden besteed aan de...

Het Bouwbesluit is op 1 april 2012 in werking getreden. De workshop ‘Basiskennis Bouwbesluit’ is een inleiding in de werking en de systematiek van Bouwbesluit. De opbouw en structuur van het Bouwbesluit wijken zeer sterk af van de gebruikelijke opzet...

Jij wil er toch ook warm bijzitten? Wordt een expert op gebied van warmte en vocht. in de opleiding Bouwfysica in de praktijk: warmte en vocht leer je fouten en problemen te herkennen en hoe je dit kunt voorkomen. Daarnaast...

In deze opleiding krijgt de deelnemer op interactieve wijze inzicht in de bouwfysische aspecten van geluid en geluidoverlast. Met de vele praktische voorbeelden en middels het spelen met variabelen wordt het accent meer gelegd op het snel kunnen overzien van...

In 1 dag leer je hoe je Lean project management kunt toepassen met behulp van een project management systeem, het Last Planner ® systeem (LPS). Hierdoor leer je beter, voorspelbaarder, prettig, veiliger, sneller en goedkoper te bouwen. Door het werken...

Gevels gaan soms tot grote hoogte en zijn het belangrijkst bouwdeel als het gaat om de aantrekkelijkheid van een vastgoedobject. Het duurzaam in stand houden is vaak een ingewikkelde opgave en daar komt bij dat er de komende tijd veel...

Het energielabel, ook bekend als EPA-label, is in Nederland bij wet verplicht bij oplevering, verkoop of verhuur van een woning. Die verplichting vloeit voort uit een Europese richtlijn. De cursus EPA Opnemer/Adviseur is de basiscursus voor iedereen die het energielabel voor woningen wil...

Het huidige Bouwbesluit is op 1 april 2012 in werking getreden. De workshop ‘Bouwbesluit 2012 in de Praktijk’ sluit aan op de workshop ‘Basiskennis Bouwbesluit’ en is dus bestemd voor degenen die op de hoogte zijn van de structuur en...

Wil jij Lean leren denken, doen en werken ? In de training Lean management leer je de principes van Lean denken en doen met de bijbehorende stijl van leiden en Lean projectmanagement. Waardecreatie gerichte bedrijfsvoering en voorspelbaar bouwen  met een...

Wil jij het optimale voor je werknemers kunnen betekenen ? Doe dan de training professionaliseren van de P&O’er in de bouw! Bij veel bouwbedrijven wordt de P&O-taak erbij gedaan. Terwijl juist het functioneren van het personeel bepalend is voor de...

Werktuigbouwkundige installaties zijn een belangrijk onderdeel van het vastgoed en het wordt steeds belangrijker omdat er aan allerlei wettelijke eisen nieuwe en technologische ontwikkelingen moet worden voldaan. Voor de eigenaar van vastgoed is de tevredenheid van de gebruiker, de betrouwbaarheid...

Aan het conserveren en beschermen van kostbare materialen, constructies en panden wordt jaarlijks door Woningbouwverenigingen, overheden en bedrijven enorme bedragen aan onderhoud uit gegeven. Veel van dit onderhoudswerk heeft te maken met verf. Maar welke verf gebruik je op welke ondergrond...

Ben jij straks dé UAV 2012 expert in jouw team? Na afloop van deze cursus ben je in staat om de meest voorkomende vragen in de dagelijkse bouwpraktijk aan de hand van de UAV 2012 tijdig te herkennen en beantwoorden....

Dak en onderhoud Je kunt het dak op met de opleiding dak en onderhoud van de BOB. Ben je betrokken bij het beheer en van daken en/ of de uitvoering van dakwerkzaamheden? Met een praktische insteek wordt je kennis en...

Het huidige Bouwbesluit is op 1 april 2012 in werking getreden. Met de inwerkingtreding van Bouwbesluit zijn de begrippen van het onderdeel brandveiligheid ingrijpend aangepast. Ook zijn er uitgangspunten veranderd die gelden bij de beoordeling van een bouwplan. Zo beginnen...

Op jou kun je bouwen, als je het bouwplan kan toetsen aan de bestaande bouw. Je doet ervaring op om een bouwbesluit te toetsen aan de bestaande bouw op verschillende niveaus. Dit leer je in de training Bouwbesluit transformatie, verbouw...

2019 Traditiegetrouw worden op Prinsjesdag het Belastingplan 2020 en de verzamelnota SZW 2020 bekend gemaakt met alle kengetallen waarmee in 2020 rekening moet worden gehouden. Ook zullen de definitieve wijzigingen in de WKR bekend worden gemaakt. Om u wegwijs te...

Sinds de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden binnen het omgevingsrecht de werkvelden bouwen, ruimtelijke ordening, brandveiligheid en milieu steeds meer geïntegreerd. Dit vraagt van medewerkers dat zij niet alleen kennis hebben van hun eigen vakgebied, maar...

Door het volgen van deze module krijg je inzicht in de oorzaken en gevolgen van vochtproblemen, schimmel en andere bacteriologische problemen in vastgoed. Er wordt ingegaan op soorten vocht en schimmel en het herkennen daarvan. Dit inzicht helpt je om...

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

079 - 325 24 50

info@bob-kob.nl