Projecten binnen Budget opleveren, conform de afgesproken Eisen, met tevreden Stakeholders en binnen de voorgenomen Tijdsplanning (“BEST for project”): het is binnen de bouwsector nog altijd dé uitdaging. Geen enkele partij kan dit in zijn eentje voor elkaar krijgen. Om die maatschappelijke opgave te realiseren en de bijbehorende projecten succesvol af te ronden, is het noodzakelijk om zoveel mogelijk samen te werken volgens de leidende principes uit de Marktvisie.

De Marktvisie implementeren met De VerbindersWil jij de Marktvisie in jouw project echt laten werken?

Ga dan met collega’s uit je project de uitdaging aan en werk aan je eigen vermogen als change agent. Ontplooi, binnen jullie directe (project)omgeving en eigen moederorganisaties, effectieve initiatieven voor het realiseren van duurzame veranderingen die leiden tot betere samenwerking en projectresultaten.

Voor wie is dit ontwikkelprogramma?

Het ontwikkelprogramma De Verbinders is opgezet voor deelnemers die een leidende rol vervullen binnen publieke bouw- en infraprojecten vanuit de opdrachtgever, aannemer, ingenieursbureau en/of een andere relevante stakeholder. Tevens hebben zij de ambitie en potentie om change agent c.q. Verbinder te worden om veranderingen te initiëren in lijn met het gedachtegoed uit de Marktvisie en deze breed uit te dragen.

Doelen

De Verbinders is een uniek leer- en ontwikkelprogramma waarin teams uit verschillende projecten leren om gezamenlijk een duurzame verbetering aan te brengen rond een hardnekkig probleem uit de eigen praktijk, dat het behalen van goede resultaten (BEST, binnen Budget en Eisen met tevreden Stakeholders en op Tijd) in de weg staat. Daarmee werken ze tegelijkertijd aan een robuuste samenwerking. Tijdens het programma is veel ruimte en aandacht voor het toepassen van het geleerde in de praktijk en leren ze de werkwijze ook zelf in te zetten.

Naast het beter doorgronden van problemen en het identificeren van veranderpotentieel, leren de deelnemers ook de veranderprocessen te structureren, organiseren, conditioneren, hiermee te experimenteren en in de praktijk te oefenen met de nieuw aangeleerde vaardigheden. Daarom wordt tijdens het ontwikkelprogramma veel aandacht besteed aan het betrekken van sleutelspelers die een cruciale rol spelen in het ingebrachte probleem. Door hen deelgenoot te maken van het ontwikkelproces, worden zij ook deelgenoot van de mogelijke oplossing. Deelnemers vormen met alumni een netwerk dat als katalysator blijft werken aan het continu verbeteren van de bouwsector, geheel in lijn met het gedachtegoed uit de Marktvisie.

 

Ontwikkelgroepen

In het ontwikkelprogramma De Verbinders wordt gewerkt met ontwikkelgroepen. Zo’n groep bestaat uit drie of vier deelnemers die allemaal vanuit verschillende organisaties een leidende rol vervullen binnen hetzelfde project. In elke editie van het programma wordt gewerkt met vier ontwikkelgroepen.

Na het volgen van het ontwikkelprogramma zijn deelnemers in staat:

  1. Op te treden als change agent c.q. Verbinder binnen en buiten de eigen organisatie.
  2. Kritisch te kijken naar zichzelf en de eigen ontwikkeling.
  3. Begripvol te kijken naar de ander en de onderlinge samenwerking.
  4. Preventief en correctief te handelen vanuit een zelf gecreëerde basis voor een succesvolle samenwerking.
  5. Eigenaarschap te bevorderen, dit wil zeggen anderen aan te sporen tot zelf nadenken en tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid tot verbetering van de projectprestaties (BEST) te komen.

 

Reacties van onze deelnemers

“Dit programma is een steen in de vijver. Je ontwikkelt gedachtegoed waarmee je in je organisatie een vliegwielfunctie krijgt. Bovendien neem je de opgedane inzichten mee in je volgende project. Je creëert dus als het ware een beweging.”

Tobias van Dijk, contractmanager bij Rijkswaterstaat

 

“De sponsoren, sleutelfiguren binnen je eigen organisatie die bij het programma betrokken zijn, kunnen echt deuren openen.”

Robert Bosma, realisatie- en procesmanager bij aannemerscombinatie Isala Delta (Van Hattum en Blankevoort en Boskalis)

 

“In plaats van reactief problemen op te lossen, hebben we nu de kans gekregen de onderliggende oorzaken uit te zoeken en hier wat mee te doen.”

Serban Schouten, technisch manager bij RHDHV (Royal Haskoning DHV)

 

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl