YER-cursisten brengen bouwplaatsbezoek aan twee ondergrondse projecten

Op 6 maart hebben we met de cursisten van de Masterclass Ondergrondse Netwerken YER een bouwplaatsbezoek gebracht aan het AWTL-project in de Haarlemmermeer. Op deze ochtend vond de aanleg plaats van een tweetal parallel gelegen vuilwatertransportleidingen. Het AWTL-project wordt uitgevoerd door BAM in opdracht van het Waterschap Rijnland, waar de leidingen een tweetal zuiveringslocaties met elkaar verbinden. De transportleidingen brengen straks het afvalwater van Haarlem Schalkwijk naar de zuivering in Zwanenburg. De slibleiding brengt het slib van de zuivering in Zwanenburg naar de zuivering in Haarlem Waarderpolder.

 

In de middag waren we te gast op een bouwplaats in Delft bij een ander interessant project, de aanleg van een warmtetransportleiding van WarmtelinQ door A. HAK. De transportleiding, ook wel WarmtelinQ tracé Vlaardingen – Den Haag, kan restwarmte uit de Rotterdamse haven en hernieuwbare warmte naar het bestaande warmtenet van Den Haag transporteren. Het tracé heeft een lengte van 23 kilometer en loopt door diverse gemeenten (zie schema).

 

Beide werken zijn aangedragen door twee van onze cursisten Max Hoffmann BAM en Bowien de Kriek van A. HAK. Heel mooi om te ervaren dat de groep zeer geïnteresseerd was in beide projecten. Namens de deelnemers dank aan de heren Rens Oving BAM en Jan Verhoeven A. HAK die de bezoeken hebben mogelijk gemaakt. De dag werd begeleid door docent Rien van den Berge.

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl