Voorschakeltraject voor zij-instromers zonder bouwkundige of civieltechnische opleiding

De bouw- en infrabedrijven komen mensen tekort. In diverse functies is het nijpend. Onbegrijpelijk, omdat de bouw een aantrekkelijke sector is met veel uitdagingen en groeimogelijkheden, die ook nog eens mooie producten maakt. De sector heeft een prachtig verhaal te vertellen aan nieuwe potentiële medewerkers. De behoefte op bureauniveau op het gebied van calculatie en werkorganisatie is zo groot, dat bouw- en infrabedrijven buiten de gebaande paden aan oplossingen werken.

Bouwbedrijf M.J. de Nijs & zonen in Noord-Holland heeft onlangs een zij-instromer uit de evenementenhoek in dienst genomen binnen de werkvoorbereiding. Deze ervaring smaakt naar meer. Corinne Weiffenbach (hr-adviseur) van het bouwbedrijf constateerde in het traject, dat het kennistekort bij deze zij-instromer te groot was om direct heel productief in het bedrijf te kunnen werken. Beter zou natuurlijk een hbo’er met een bouwkundige opleiding zijn, maar waar vind je die?

Voorschakeltraject

Een zij-instromer kan een extra belasting zijn voor de huidige bezetting in deze drukke tijd. Bedrijven moeten meer tijd vrij maken om deze nieuwe medewerker intern te scholen. In diverse gesprekken met René Cossé, directeur Bouwmensen Amsterdam, zagen beiden dat er behoefte is aan een voorschakeltraject voor deze zij-instromers. De interne mensen worden dan ontlast en de medewerker kan sneller productief worden, als hij vrijwel direct aan een stoomcursus techniek en calculatie of werkorganisatie kan beginnen.

Stoomcursus

Om dit vorm en inhoud te geven werd BOB-KOB, het opleidingsinstituut in de bouw, gevraagd om mee te denken. Al pratend kwamen zij met zijn drieën tot een maatwerkproject met als belangrijkste kenmerken: zelfstudie en korte individuele begeleiding met als vertrekpunt de wensen van het bedrijf. Ook de leerwensen van de zij-instromer staan natuurlijk centraal en daarom is een goede intake vanzelfsprekend. De stoomcursus geeft een betere startpositie in het bedrijf en meer doorgroeimogelijkheden naar erkende opleidingen van BOB-KOB. Corinne benadrukte dat een zij-instromer eigenlijk de volgende dag nadat deze is aangenomen aan een stoomcursus zou moeten beginnen.

Waar vind ik zij-instromers?

Op 4 april 2019 heeft een twintigtal bouw- en infrabedrijven op uitnodiging van Bouwend Nederland en Bouwmensen Amsterdam tijdens een lunchbijeenkomst gesproken over een dergelijk voorschakeltraject. Alle aanwezigen ondersteunen het initiatief en zien de mogelijkheden, maar ook de uitdagingen. Een belangrijke vraag uit de zaal was: ‘waar komen deze mensen vandaan’? ‘Waar vind ik ze?’ ‘Ik heb nu al plek voor deze kandidaten’. Sommige deelnemers gaven aan meer informatie nodig te hebben voordat ze een dergelijk voorschakeltraject zouden inzetten.

Het algemene gevoel na afloop was, dat Corinne en René een snaar geraakt hebben bij de aanwezige bedrijven. Een deelnemer aan de bijeenkomst bleek eigenlijk zelf behoefte te hebben aan het voorschakeltraject. De afspraak staat, dat de deelnemende bedrijven op korte termijn verder geïnformeerd gaan worden.

Publicatiedatum: 8 april 2019

 

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl