Profiel Omgevingsadviseur Libereaux

Vorig jaar heeft Libereaux op het Managementsymposium van de VBWTN een presentatie gegeven over de ontwikkelingen die nu snel op ons afkomen en die het nodig maken na te denken over de medewerker van de toekomst. Voor ons reden om de collega’s van Libereaux ruimte te geven het competentieprofiel van de Omgevingsadviseur nog eens onder je aandacht te brengen.

De ontwikkelingen binnen het Omgevingsdomein staan niet stil. Nieuwe deskundigheidseisen vragen om permanente educatie, terwijl de Omgevingswet ons dwingt om na te denken over ander gedrag en houding. Opleiden en ontwikkelen dus. De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van het “vinkje zetten” om te voldoen aan de (zorg)plicht om aan te tonen in hoeverre je als mens en organisatie voldoet aan de Kwaliteitscriteria. De behoefte nu ligt veel meer op het terrein van het voorbereiden op de Omgevingswet. Er wordt gesteld dat het hierbij voor 80% gaat om ander gedrag en houding. Dit vormt het bestaansrecht van het profiel Omgevingsadviseur van Libereaux.

Doelprofiel

Het profiel Omgevingsadviseur is een competentieprofiel van de meest belangrijke competenties die horen bij het toekomstige participerende gedrag van de vth-medewerker. Het is een doelprofiel en daarmee bedoelen we dat we een concrete ontwikkelrichting kunnen laten zien. Vanuit de gedachte dat een ander gedrag en houding niet wordt gehaald door (alleen) een cursus of training, wordt er gewerkt met competenties. Samen met het team en het management wordt het doelprofiel vastgesteld waardoor naast eigenaarschap, ook een gerichte ontwikkelbehoefte zichtbaar wordt. Het doelprofiel wordt neergelegd in het persoonlijke e-Portfolio DITKANIK.NU zodat je er zelfstandig mee aan de slag kunt, kunt bijhouden én kunt delen met geïnteresseerden als klant, opdrachtgever of je teamleider.

Slim ontwikkelen dus. En dit past in de trend van een Leven Lang Ontwikkelen, de inzet van het valideren van ervaring en je eigen verantwoordelijkheid.

Door Raymond Steenkamp
Algemeen directeur Libereaux

Publicatiedatum: 8 mei 2019

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl