Proefprojecten belangrijk hulpmiddel bij implementatie Wkb

Door: Casper van Busschbach, Q2 System Engineering

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is een Wijzigingswet op de Woningwet, Wabo en het Burgerlijk Wetboek. Deze wetswijziging zorgt daarmee voor een stelselwijziging met grote impact op de gemeentelijke organisatie. Omdat de gevolgen pas duidelijk worden als je er echt mee gaat werken, is het essentieel om te oefenen met proefprojecten.

Casper van Busschbach, eigenaar van Q2 System Engineering, heeft meegewerkt aan de toetsing van de uitvoerbaarheid en handhaving van de Wkb.

De mogelijke impact van de Wkb zal eerst goed moeten worden geanalyseerd alvorens een project en regieplan kan worden opgesteld. “Welke disciplines in de eigen organisatie hebben welke veranderopgave met welk (kritisch) tijdspad?”, is de vraag die over de gehele breedte van de organisatie gesteld dient te worden. Op het moment dat de impact goed is onderzocht, zijn ook alle stakeholders in de implementatie goed te positioneren in het traject van de veranderopgave.

Proefprojecten

Met implementaties als deze is het helaas veelal ‘droog oefenen’. Een veel geciteerde uitspraak van een van de kenners op Wkb gebied is; “the proof of the pudding is in the eating” omdat pas echt duidelijk wordt wat het effect is van deze stelselwijziging wanneer deze operationeel is. Gelukkig hoeven we niet te wachten tot de inwerkingtreding van deze wet op 1-1-2021, want met zogenaamde proefprojecten kunnen we proefdraaien met het nieuwe stelsel. Het ministerie BZK ondersteunt deze proefprojecten middels een begeleidingscommissie.

Door het doen van proefprojecten worden alle partijen onder het nieuwe stelsel in staat gesteld om de eigen veranderopgave doorlopend te verifiëren en te valideren, voordat we met elkaar feitelijk risico’s lopen in het werkende stelsel. Risico’s kunnen we dan vermijden, verminderen, overdragen of gecalculeerd accepteren.

Leer van elkaar

Een goede doorsnede van de verschillende typen bouwwerken/bouwmethodieken tezamen met verschillende instrumenten en kwaliteitsborgers is naast een kwantitatieve 10% aan proefprojecten een kwalitatieve noodzaak. Door vervolgens ook regionale afstemming tussen gemeenten te regisseren op de verschillende ‘smaken’ aan proefprojecten is maximaal rendement te halen uit de projecten. Leer van elkaar en ga niet met z’n allen hetzelfde doen onder die 10%. Door je eigen organisatie te analyseren middels een Quickscan op de Wkb, zorg je ervoor dat je in de combinatie van de proefprojecten en wie je vanuit je eigen organisatie moet aanhaken bij die projecten, doorlopend kan checken of je het juiste op een juiste manier aan het veranderen bent.

Is jouw organisatie klaar voor de Wkb?

Wil je weten waar jouw organisatie staat en of deze klaar is voor de Wkb? Quickscan dan je organisatie met Contakt Consulting via Marc.verhage@contakt.nl of met Q2 System Engineering via info@q2systemengineering.nl.

Publicatiedatum: 27 februari 2020

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl