Prijsstijgingen en het belang van professioneel inkoopmanagement

Hein Haan werkte na zijn studies bouwkunde en bouwrecht onder meer bij aannemers en aanbestedende diensten waaronder Dura Vermeer, Schiphol en Rijkswaterstaat. Vanwege zijn ervaring werd hij 10 jaar geleden door BOB-KOB benaderd om docent/trainer te worden. Zijn focus ligt daarbij op de vakgebieden inkoopmanagement en contractvorming. Belangrijke onderwerpen, die hij zo praktisch mogelijk probeert over te brengen.

“Inkoop en contractvorming krijgen gelukkig steeds meer aandacht in de bouw. De hele grote bouwers hebben dit meestal goed geregeld, maar de grote groep daaronder moet echt nog stappen zetten. Gelukkig hebben ook die middelgrote en kleinere aannemers steeds meer aandacht voor contractvorming en inkoopmanagement.”

“Opdrachtgevers hechten ook steeds meer waarde aan een professioneel inkoop- en contractmanagement van de aannemers. Zo willen ze gedurende het project een volwaardig contract-aanspreekpunt, in plaats van een uitvoerder of projectleider die het contract niet kent.”

Hein Haan, docent voor BOB-KOB

Organisatorische borging is de achilleshiel bij aannemers

“Inkoopmanagement is bij veel aannemers nog niet goed georganiseerd. Het is vaak belegd bij werkvoorbereiders, wat op zich prima kan, mits die mensen over de juiste kennis en inzichten beschikken. In onze driedaagse cursus Professioneel Inkoper in de Bouw en Infra, krijgen zij een goed inzicht in de basisonderwerpen die van belang zijn bij het inkoopmanagement.”

“Die inzichten zijn overigens niet alleen van belang voor de mensen die daadwerkelijk inkopen. Juist het management en de mensen in de lijnorganisatie moeten worden aangehaakt. Want alleen als je inkoop goed borgt in je organisatie, kun je spreken van inkoopmanagement. Pas als je organisatorisch een sterke verdedigings-inkooplinie optrekt, kan het uitvoerend inkooppersoneel goed hun werk doen. Maar die organisatorische borging is vaak de achilleshiel bij aannemers. Daarom schakelen we in de cursus ook steeds tussen uitzoomen naar de organisatie, en inzoomen op het inkoopproces.”

“Voor opdrachtgevers is deze cursus overigens ook interessant, omdat het inzicht geeft in het inkoopproces bij aannemers. Dat biedt enerzijds goede handvatten bij tenders maar ook in de samenwerking in het algemeen met aannemers.”

Neem opdrachtgevers mee in de gevolgen van prijsstijgingen

“Prijsstijgingen zijn, helaas, een hot item. Ik verwacht dat dit voorlopig ook van grote invloed blijft. Daarom is het essentieel dat aannemers hierover op een goede manier in gesprek gaan met opdrachtgevers. Dan gaat het niet alleen om de juridische kant, om gelijk hebben, maar juist om de zachtere aspecten, zodat je ook je gelijk krijgt. Een boodschap als ‘de prijzen zijn helaas gestegen, en dat betekent dat…’ is daarbij vaak geen goed begin van wat, in de praktijk, vaak een onderhandelingsproces is. Opdrachtgevers hebben vaak geen idee wat prijsstijgingen betekenen. Neem hen daar daarom in mee. Ga in gesprek en laat zien welke gevolgen het heeft.”

“Je kunt prijsstijgingen niet ondervangen door alleen maar bij je opdrachtgever om meer geld te vragen. Maar als je inkoopmanagement niet op orde is, dan is dat helaas vaak de enige optie die nog rest. In die zin denk ik, en hoop ik, dat deze prijzencrisis de ogen opent en gaat leiden tot een branchebrede verandering en professionalisering in de bouw.”

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl