Opleiding Uitvoerder Infra 1 erkend door CKB

De opleiding Uitvoerder Infra 1 is erkend door de Stichting Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (CKB). De opleiding van BOB-KOB wordt in de eerstvolgende aanpassing van de Opleidingstabel bij de erkende cursussen toegevoegd bij de functies Uitvoerder: Energiekabels, Informatiekabels en Gas/Water/Warmte.

De opleiding Uitvoerder Infra 1 legt een brede basis voor een succesvol functioneren als beginnend uitvoerder in de infra. Op basis van de beheersaspecten Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Kwaliteit en Risico bekwaamd de deelnemer zich in projectorganisatie en krijgt inzicht in naastgelegen functiegerichte competenties om effectief in een projectteam te functioneren. Binnen deze opleiding wordt veel aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling en communicatieve vaardigheden. Er wordt gewerkt volgens de methode ‘leren door te doen’. Korte inleidingen worden afgewisseld met praktijkcases. De opleiding wordt afgesloten met een werkstukopdracht.

Het CKB

De Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (de Regeling) is opgezet voor certificatie van kabelleg- en buizenlegbedrijven die werkzaam zijn in de aardgas-, drinkwater-, warmtedistributie-, energie- en informatiesector. De Regeling is een uiteenzetting van eisen waaraan een kabelinfra- en/of buizenlegbedrijf dient te voldoen voor het verkrijgen van een kwaliteitsverklaring. De eisen hebben betrekking op het kwaliteitssysteem, mensen en middelen, arbo en milieu en op financiële, fiscale en administratieve aspecten. De af te geven kwaliteitsverklaring wordt aangeduid als een “Certificaat”. Het Certificaat kent een geldigheidstermijn van drie jaar, waarna het telkens voor een periode van drie jaar kan worden verlengd.

Infra Academy

De opleiding Uitvoerder Infra 1 is, net als alle andere infraopleidingen van BOB en KOB, opgenomen in de nieuwe Infra Academy. De Infra Academy is opgericht om een belangrijke bijdrage te leveren aan de opleiding en ontwikkeling van professionals die het willen maken in de infra. Met opleidingen, trainingen en cursussen voor starters, zij-instromers en infraprofessionals bieden wij maatwerk op alle niveaus.

 

Publicatiedatum: 26 juli 2021

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl