Opleiden en ontwikkelen bij Hurks

Voor een modern bedrijf als Hurks is het essentieel om haar medewerkers op te leiden. Niet alleen om aan de uitdagingen in de markt te voldoen, maar ook om in een krappe arbeidsmarkt de juiste mensen te vinden en te behouden. Dianne Sanders en Esther Beekmans, medewerkster en manager P&O, vertellen hoe Hurks haar opleidingsbeleid strategisch inzet om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven.

Hurks is als ontwikkelende bouwer al meer dan 105 jaar actief in bouw en vastgoedontwikkeling. Momenteel werkt Hurks onder andere aan vooraanstaande projecten als ASML in Veldhoven, Fontys campus in Eindhoven en diverse woningbouwprojecten. Daarnaast houdt het bedrijf zich bezig met onderhoud en retail en met bouwplaatsinrichting.

Investeren in mensen

“We investeren veel in onze medewerkers. In de vorm van persoonlijke aandacht natuurlijk, maar ook door mensen op te leiden. Dat wordt als erg prettig ervaren en het helpt ons om onze medewerkers te behouden en om nieuwe mensen te werven. Daarnaast maken we hele mooie projecten, waar mensen graag aan mee willen werken en staan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in ons vaandel.”

“Ook met onze moderne arbeidsvoorwaarden willen we aantrekkelijk blijven als werkgever. Zo is hybride werken mogelijk, mits de functie het toelaat natuurlijk. Daarbij zien we overigens dat de meeste collega’s toch graag de verbinding met elkaar opzoeken en veel op de werkplekken op kantoor of in de bouwkeet te vinden zijn. Dat zegt misschien ook wel iets over de sfeer en over onze cultuur. Behalve dat we goed voor onze mensen zorgen, hechten we namelijk ook veel waarde aan onze informele cultuur. Daarin wordt hard gewerkt, maar er is ook veel aandacht voor werkplezier. Dat alles maakt Hurks tot een bedrijf waar mensen graag willen werken.”

Belang van een goed opleidingsbeleid

“Opleidingen zijn een belangrijk onderdeel van ons personeelsbeleid. Wij vinden het uitermate belangrijk om goed in te spelen op de opleidingsbehoeften en de toekomstwensen van onze medewerkers. Door steeds net een stap meer en eerder te zetten op het gebied van personeelsontwikkeling, blijven we met onze Hurks-organisatie ook gedegen en innovatief.”

“We kijken voortdurend wat we nodig hebben, aan kennis en kunde, om aan de vraag van de markt te kunnen voldoen. Van daaruit kijken we gericht waar opleidingen of trainingen gewenst zijn. Uiteraard koppelen we dat aan de ontwikkelingswensen en -behoeften van onze medewerkers. Vervolgens vertalen we dat in collectieve en individuele plannen voor bijvoorbeeld scholing, trainingen of coachingstrajecten. Daarnaast bieden we traineeships aan, vaak ondersteund door een opleiding bij BOB-KOB.”

Project Holland Park van Hurks. Woontorens met 304 appartementen in Diemen-Zuid.

Brandveiligheid, Bouwbesluit en Wet Kwaliteitsborging

“Vorig jaar wilden we intern de kennis en het inzicht vergroten over de problematiek en regelgeving uit het Bouwbesluit, met het onderdeel brandveiligheid, en de regelgeving rondom de Wet Kwaliteitsborging. Daar hebben we samen met BOB-KOB toen incompany-workshops voor georganiseerd. Een groot voordeel van incompany-workshops is dat collega’s uit verschillende disciplines elkaar, en de invloed op elkaars werkzaamheden, beter leren kennen. We hadden namelijk een brede en diverse groep deelnemers, met de manager duurzaamheid en innovatie, alle planontwikkelaars, planvoorbereiders, werkvoorbereiders, uitvoerders, kopersadviseurs en de afdeling nazorg. Doordat we de workshops (vier in totaal) als incompany organiseerden, konden we tegelijkertijd nog meer verbinding creëren tussen de diverse collega’s.”

Positieve ervaringen

“Inhoudelijk worden de onderwerpen behandeld waar onze medewerkers in de praktijk tegenaan lopen: brandveiligheid, het Bouwbesluit, Wet kwaliteitsborging en contractmanagement. Het traject is nog niet klaar, maar we horen hele positieve geluiden van onze collega’s. Vooral ook omdat mensen direct zien wat de gevolgen van hun handelingen zijn voor collega’s bij andere afdelingen of functies. Mensen krijgen een beter beeld van de belevingswereld van collega’s. Doordat ze over de schutting kijken, merken ze ook hoe collega’s hun keuzes ervaren. Daarnaast wordt de kennis van docent Jan Loogman goed gewaardeerd als ook de praktijkgerichte en interactieve opzet van de workshops.”

BOB-KOB sluit goed aan op de praktijk

“Onze medewerkers volgen regelmatig opleidingen, cursussen of trainingen bij BOB-KOB. Tot ieders tevredenheid, vooral ook omdat de inhoud goed aansluit bij de praktijk. Daarnaast hebben we altijd prettig contact met opleidingsadviseur Twan Verhagen. Bijvoorbeeld over de opleidingsbehoeften van onze medewerkers, waarbij Twan meedenkt over opleidingsvraagstukken.”

Publicatiedatum: 28 september 2022

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl