Nieuwe Omgevingswet vraagt grondige omslag infrasector

In de nieuwe Omgevingswet, actief sinds januari 2024, verandert er veel, ook voor infrabedrijven. Speciaal voor wie zich er grondig in wil verdiepen, is er de eendaagse workshop Bodemgerelateerde Werkzaamheden binnen de Omgevingswet. Samen met docent Coen Aarts duik je diep in de wereld van bodem en wetgeving en leer je welke kansen de nieuwe Omgevingswet biedt voor het werk in bodembeheer en -bescherming.

“De Omgevingswet bundelt 26 oude wetten, waaronder de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit”, schetst Coen Aarts (49). Met ruim 27 jaar ervaring in bodemonderzoek en zijn huidige functie als Manager Onderzoek en Advies bij Strukton Milieutechniek is hij een erkend expert inzake de Omgevingswet. “Veel wet- en regelgeving is beleidsneutraal, dus zonder inhoudelijke wijzigingen, overgegaan. Ze zijn alleen in een ander wettelijk kader gezet. De bodemwetgeving is echter wel ingrijpend gewijzigd. Voor aannemers die in de grond gaan roeren, gelden nu extra meldings- en onderzoeksplichten. Ook zijn de regels rond de sanering bij bodemverontreiniging, zowel qua timing als methode, herzien.”

Coen Aarts, Manager Onderzoek en Advies bij Strukton Milieutechniek en docent bij BOB-KOB.

Bodemexperts

Coens afdeling is gespecialiseerd in bodemonderzoek en advisering over saneringen en hergebruik van grond- en bouwstoffen voor zowel Strukton als externe partijen. Ook zijn ze dé kennisafdeling inzake de constant veranderende wet- en regelgeving. “Vergeleken met andere adviesbureaus werken wij zeer praktijkgericht, omdat we betrokken zijn bij grote infrastructurele projecten waar veel gegraven wordt. We zien dus alle uitdagingen die bij de uitvoering ontstaan.” Zelf werkte Coen als bodemadviseur onder meer bij de Hogesnelheidslijn Zuid, Buitenring Parkstad, de ombouw van station Groningen en (nu) de Maaslijn.

Tijdens de workshop van de Infra Academy van BOB-KOB – die zowel open als incompany wordt aangeboden – leren werkvoorbereiders, uitvoerders, projectleiders in de grondroerende infrabranche en andere geïnteresseerden welke gegevens een aannemer voor graafwerk moet hebben. “Ook leggen we uit hoe je die beoordeelt en welke verplichtingen daaruit voortvloeien, zoals welke meldingen je moet doen. Zo krijg je inzicht in het naleven van de wettelijke eisen, waardoor je het risico vermindert dat je in de uitvoering wordt stilgelegd door handhaving. Of dat er mensen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen die in de bodem aanwezig zijn.”

Praktijkgericht

De workshop begint met een theoretisch deel dat online moet worden bestudeerd (e-learning). De zelfstudiemodules bevatten animatiefilmpjes en online presentaties, en zijn doorspekt met casestudies (praktijkvoorbeelden) en speelse (toets)vragen. Daarna is er een terugkomdag, waarin de deelnemers hun eigen casussen kunnen inbrengen en behalve van de docent ook kunnen leren van elkaar. “Alles is erop gericht om de theorie in de praktijk toe te passen, en alle onderdelen van de Omgevingswet die met de bodem te maken hebben, te behandelen. Na deze workshop heb je alle kennis in huis om onder de Omgevingswet je graafwerk binnen de geldende regels uit te voeren.”

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl