Inwerkingtreding Omgevingswet schuift een half jaar op

Door: Regina Koning

Er werd de afgelopen tijd al veel over bericht in de media en op social media; het (verder) opschuiven van de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet. De minister heeft meer duidelijkheid gegeven in de Kamerbrief van 27 mei j.l. (Uitkomsten bestuurlijk overleg Omgevingswet 26 mei 2021).

De nieuwe datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet die daarin wordt genoemd is 1 juli 2022. Dit is de uitkomst van een intensief bestuurlijk overleg van de minister met de bestuurlijke partners (IPO, VNG, UvW).

Waarom?

Er is meer tijd nodig om het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) opgeleverd, ingeregeld en stabiel werkend te krijgen, aldus de minister. Daarnaast is het ook nodig dat de ketens voor vergunningverlening en planvorming elk op zich en in samenhang werken. Voor het laatste is er voldoende inregel- en oefentijd nodig. Afgesproken is dat er minimaal 6 maanden inregel- en oefentijd beschikbaar is.
De verwachting is dat de laatste softwareleveranciers in oktober van 2021 hun systemen in gereedheid hebben kunnen brengen. Vanaf dat moment kunnen de bevoegde gezagen, die van de software van deze leveranciers gebruikmaken, ook aansluiten en oefenen en hun stedenbouwkundige bureaus daarin betrekken.

Kan de datum nog verder verschuiven?

Ja, dat is mogelijk. Het is niet de verwachting van de minister en de bestuurlijke partners, maar het is wel tussen de regels door te lezen in deze Kamerbrief. In de brief staat dat het noodzakelijk is dat de laatste minimale functionaliteiten van de landelijke voorziening van het DSO, die nodig zijn voor inwerkingtreding, uiterlijk in oktober 2021 gereed zijn en werken. Deze passage uit de brief leest als een voorwaarde voor het inwerking kunnen treden van de Omgevingswet op 1 juli 2022.
Stel dat oktober dit jaar niet haalbaar is en er kan niet worden gestart met de inregel- en oefentijd, dan zal de datum van inwerkingtreding mogelijk nog wat verder kunnen gaan opschuiven. (Inmiddels is bekend dat het 1 januari 2024 wordt.)

De inwerkingtredings-KB

In de Omgevingswet is bepaald dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet instemming behoeft van beide kamers (de Eerste Kamer en Tweede Kamer). Vandaar dat het ontwerp inwerkingtredings-KB wordt voorgehangen in de Tweede Kamer én de Eerste Kamer.
De minister geeft aan dat ze de voorhang van het ontwerp inwerkingtredings-KB (waarmee de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking zou treden) zal beëindigen. Na de zomer dit jaar wordt er een nieuw ontwerp inwerkingtredings-KB met een voorhangprocedure aan beide Kamers voorgelegd. Daarin zal, zoals het er nu naar uitziet, de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022 worden opgenomen. De minister legt vervolgens het ontwerp pas ter bekrachtiging aan de koning voor, nadat het parlement met de voorgestelde datum heeft ingestemd.

 

 

Regina Koning is juridisch expert en kwartiermaker op het gebied van o.a. de energietransitie, bouwrecht, circulair bouwen en omgevingsrecht. Daarnaast heeft ze zich ingezet als docent voor de ABW-opleidingen van BOB en is ze momenteel betrokken bij het doorontwikkelen van deze opleidingen.

 

Publicatiedatum: 7 juni 2021

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl