Integraal en procesmatig denken voor werkorganisatoren én uitvoerders

Omdat er veel raakvlakken zijn tussen het werk van werkvoorbereiders en uitvoerders, heeft BOB de opleiding Uitvoerder en Werkorganisator Grote Bouw helemaal opnieuw ontwikkeld, waarin beide bloedgroepen samen worden gebracht. Ook inhoudelijk is de opleiding opnieuw opgezet en volledig praktijkgericht gemaakt, waarbij de eigen bouwopgave centraal staat. Kerndocent Eddy Wiegertjes vertelt over deze nieuwe aanpak.

Eddy: “Ik was als docent begonnen in de ‘oude’ opzet van de opleiding, maar de deelnemers gaven al snel aan dat ze een link naar de praktijk misten. Ze hadden moeite om de theorie, die op zich prima was, te vertalen naar de eigen praktijk. Toen zijn opleidingsmanager Frank Doelare en ikzelf in gesprek gegaan met de deelnemers. Om te bepalen waar zij behoefte aan hebben en wat ze verwachten. Dat hebben we vertaald in de nieuwe aanpak.”

Kruisbestuiving en wederzijds begrip

Opleidingsmanager Frank Doelare en docent Eddy Wiegertjes tijdens een bouwplaatsbezoek aan het Feringa gebouw in Groningen.

Eddy: “Naast mijn werk als projectdirecteur bij Ballast Nedam ben ik sinds twee jaar docent bij BOB. Dat doe ik omdat ik het belangrijk vindt dat kennis wordt doorgegeven en omdat ik graag jonge mensen help in hun ontwikkeling. Opleidingen zijn tegenwoordig weliswaar breder dan voorheen, maar kennen ook minder diepgang. Daardoor zie je dat jongeren bepaalde verbanden of processen soms niet zien. Opleidingen als deze helpen hen daarbij.”

“We zijn vorig jaar gestart met de eerste combinatiegroepen van werkvoorbereiders en uitvoerders. Het voordeel is dat je kruisbestuiving krijgt, omdat ze meer begrip voor elkaar krijgen. Bijvoorbeeld op het gebied van planningen. Werkvoorbereiders zijn namelijk vooral bezig met overall-planningen of werkplanningen, terwijl een uitvoerder veel meer in detail bezig is met zesweken-planningen en werkregelingsschema’s. Maar het is essentieel dat die planningen goed op elkaar worden afgestemd. Dergelijke samenhangen komen in zo’n gecombineerde groep heel goed naar voren. Maar dat geldt voor heel veel onderwerpen, van kosten- of budgetbewakingen tot kwaliteit en veiligheid.

Extreem maatwerk

Eddy: “Jongere generaties willen de opgedane kennis graag direct koppelen aan de eigen praktijk. Daarom is de opleiding volledig afgestemd op de individuele deelnemer. Zij passen de opdrachten namelijk toe op hun eigen project. We bieden dus extreem maatwerk, waarbij we projectbeheersing behandelen vanaf het contract tot aan de oplevering. De lesstof is opgebouwd rond projectbeheersingsmaatregelen zoals geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit. Per onderwerp beantwoorden ze vervolgens vragen met behulp van de informatie uit het eigen project.”

“Een van de belangrijkste zaken die ik de cursisten mee probeer te geven is om altijd een analyse te maken van je projectinformatie. Dat is altijd mijn uitgangspunt. Want contractstukken hebben grote invloed op hoe een project moet worden georganiseerd en beheerst. Daarbij bepaal je, op basis van kansen en risico’s, waar je focus op moet leggen en hoe je zaken moet inrichten. Niet alleen in tijd, maar ook in geld en informatievoorziening. Daarin neem ik ze stapsgewijs mee, vanuit een projectanalyse naar de manier waarop je een project aanpakt en aanvliegt.”

Integraal en procesmatig denken

“Uiteindelijk kom je dan op een stukje projectbeheersing. Waarbij zichtbaar wordt dat, als je aan een knopje draait op de aspecten tijd, geld, organisatie, informatie, kwaliteit en veiligheid, dit invloed heeft op de andere aspecten. Uitvoerders zijn vaak erg planningsgedreven en komen al heel snel met oplossingen. Ik probeer ze juist bewust te maken van de samenhang tussen de verschillende aspecten. Zodat ze integraal en procesmatig kijken naar alle onderwerpen die invloed hebben op je project, in hun onderlinge samenhang. Daarmee is de opleiding geschikt voor alle soorten projecten, want ook bij renovatie en onderhoud of bij kleinbouw kun je deze procesmatige filosofie toepassen.”

Pilotgroep

Er zijn twee pilotgroepen van start gegaan. De eerste groep uit Zwolle heeft begin juni een bezoek gebracht aan een bouwplaats, een vast onderdeel van de opleiding. Met docent Eddy Wiegertjes bekijken ze de bouw van het Feringa Building waar de rijksuniversiteit van Groningen zich gaat vestigen. Het gebouw van 62.000 vierkante meter wordt aardbevingsbestendig gebouwd en er wordt maar liefst 350 km aan datakabels aangelegd! De komende periode volgen ook bouwplaatsbezoeken voor onze andere opleidingen.

Publicatiedatum: 9 juni 2021

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl