Functiegerichte opleidingen BOB in digitale leeromgeving

Vanaf september 2020 worden de functiegerichte opleidingen B&U gegeven met behulp van een digitale leeromgeving, de infra-opleidingen volgen daarna. In deze leeromgeving kunnen deelnemers thuis werken aan de verschillende onderdelen van de eindopdracht. Medewerkers Laura Bruijns en Frank Doelare vertellen over de digitale leeromgeving.

“We hebben bij het inrichten van de digitale leeromgeving voor de functiegericht opleidingen met name gekeken naar de eindopdracht”, vertelt Laura Bruijns, opleidingskundige bij BOB-KOB. “Dat was best een groot ding met verschillende opdrachten in een map. Als dat helemaal klaar was stuurden de cursisten het op naar de docent. Ik heb gevraagd of het ook mogelijk was om onderdelen op te splitsen, kun je de losse opdrachten bijvoorbeeld ook los laten inleveren? Het voordeel daarbij is, dat je als docent meteen kunt ingrijpen en bijsturen als je ziet dat iemand op een verkeerd spoor zit. Ook als je bijvoorbeeld ziet dat iedereen bij een bepaalde opdracht het net niet helemaal doorheeft, kun je daar je les op aanpassen.”

De eindopdracht opgeknipt

Opleidings- en Trainingsmanager Frank Doelare is ook enthousiast over de digitale leeromgeving: “Het competentiewerkboek of de eindopdracht waar Laura het over heeft is de leidraad bij onze functiegerichte opleidingen B&U kleine bouw en B&U grote bouw. Het is een proces dat acht maanden lang tot een jaar loopt in de opleiding. Die eindopdracht hebben we in stukken opgeknipt en deze is beschikbaar in de digitale leeromgeving. Alles wat cursisten moeten gaan beheersen staat hier al in. De deelnemers kunnen de opdrachten van tevoren maken en gewoon doorwerken aan de opdrachten. Onderling wisselen de cursisten gegevens uit, ze leren daardoor van elkaar. De docent kan feedback geven en alles is voor iedereen zichtbaar als ze samen aan projecten werken.”

Alles op één plek

“Een van de voordelen van werken met een leerplatform is dat alle communicatie ook via het platform loopt”, gaat Laura verder. “De mails verdwijnen niet in je mailbox en je hoeft ook je telefoonnummer niet te delen in een whatsappgroep met klasgenoten en de docent als je dat niet prettig vindt. Iedereen kan via het platform met elkaar in contact komen. Naast de communicatie heb je ook het lesmateriaal op één plek, dat is praktisch en functioneel. Soms is het makkelijker om een map met A3-tekeningen te hebben die je bijvoorbeeld mee kunt nemen naar de keet. Daar waar het een meerwaarde heeft gaan we lesmateriaal online zetten.”

Interactie en updates

“De digitale leeromgeving is geen vervanging van de lesdagen”, vervolgt Frank. “Die blijven exact hetzelfde, dit is puur ter ondersteuning van de lessen. Je wordt gestimuleerd om de opdrachten thuis te maken en online in te leveren, dat is de basis, daarop gaat de docent tijdens de lessen voortborduren. Tijdens de lesdagen is er dan meer tijd voor interactie, dan gaan ze met elkaar in overleg over het gemaakte werk. Ook de opleiding Loon- en salarisadministratie werkt vanaf september met de digitale leeromgeving. Het leuke daarbij is dat, vanwege het dynamische karakter van die opleiding, de docent steeds de laatste updates in de leeromgeving kan bijhouden. Dus iedere keer dat er iets verandert, hoeven we geen materiaal aan te passen, maar plaatsen we een update.”

Publicatiedatum: 1 juli 2020

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl