Digitaal bouwen is een hulpmiddel, maar technische kennis blijft de basis

Digitaal bouwen wordt steeds belangrijker. In diverse opleidingen van BOB-KOB wordt daarom aandacht besteed aan BIM. Docent Eddy Wiegertjes is een groot voorstander van digitalisering en nauw betrokken bij de integratie van BIM in het opleidingsaanbod. Zijn jarenlange ervaring komt daarbij goed van pas.

Eddy is sinds drie jaar met veel plezier als docent actief: “Ik vind het leuk om mijn kennis en ervaring door te geven aan de volgende generaties. Na mijn opleiding civiele techniek heb ik bij diverse ontwikkelende bouwers gewerkt, waarbij ik veel heb gezien en geleerd. Ook wat er fout kan gaan. Mijn standpunt is dat je een project altijd eerst digitaal zou moeten bouwen. Dan kun je eventuele fouten eruit halen en veiligheidsrisico’s inschatten. Bovendien geeft het de mensen die het ‘buiten’ moeten maken, heel snel, veel meer inzicht en commitment.”

Digitaal bouwen

Eddy Wiegertjes, bouwplaatsmanager bij Dura Vermeer Bouw Hengelo en docent voor BOB-KOB.

In zijn functie als bouwplaatsmanager bij Dura Vermeer Bouw Hengelo, probeert Eddy een schakel te zijn tussen ‘binnen’ en ‘buiten’: “Ik wil een brug slaan tussen de voorbereiding en de uitvoering. Onder andere door in het voortraject mee te denken over bijvoorbeeld bouwmethodieken en materieel. Ik weet uit ervaring namelijk hoe belangrijk het is dat die disciplines goed samenwerken.”

“Bij Dura Vermeer zijn we al best ver, met digitaal bouwen. De manier waarop we bijvoorbeeld verschillende digitale middelen en systemen hebben geïntegreerd, heb ik nog nergens gezien. Daardoor hebben we vanuit één platform heel snel toegang tot alle relevante informatie.”

Digitaal is gewillig

Eddy is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe leergang van BOB-KOB, die gericht is op BIM-modelleurs. Daarbij bewaakt hij met name het onderdeel techniek en maakbaarheid. Eddy: “Als BIM-modelleur en als werkvoorbereider moet je weten hoe je bepaalde bouwkundige- en constructieve details maakt. Zodat het uiteindelijk uitvoerbaar is en voldoet aan de wet- en regelgeving. Want digitaal is heel gewillig, zodat je een prachtig model kunt maken, dat vervolgens in de praktijk niet water- of luchtdicht is. Daarom probeer ik in de lessen over techniek en maakbaarheid de verbinding te leggen tussen het model en de praktische uitvoerbaarheid. Met heel veel voorbeelden uit de praktijk, om te kijken waar het fout ging.”

Maakbaarheid en techniek

De aandacht voor maakbaarheid en techniek is essentieel vindt Eddy: “Je merkt dat het mensen soms ontbreekt aan voldoende bouwkundige kennis. Deels komt dat door de stand van het technisch onderwijs. Maar daarnaast hebben modelleurs vanuit zichzelf soms meer feeling bij computers en digitalisering, dan bij techniek. Daar moet je dus in de opleiding rekening mee houden, want het is essentieel dat een modelleur inzicht heeft in wat hij digitaal maakt. Zodat een model maakbaar en haalbaar is op de bouw.”

Bruggen slaan tussen uitvoering en voorbereiding

In bredere zin benadrukt Eddy het belang van een goede samenwerking tussen uitvoering en werkvoorbereiding. Eddy: “Als modelleurs chargerend gezegd alleen op hun scherm werken, dan groeit de afstand met de uitvoering. Die afstand was er van oudsher vaak al, maar die kan dan uitgroeien tot een kloof. Terwijl de input van de uitvoering bij de werkvoorbereiding essentieel is. En andersom overigens ook. Daarom proberen we in al onze opleidingen juist een brug te slaan tussen die disciplines. Want digitalisering is een prachtig hulpmiddel, maar bij bouwen blijft technische kennis altijd de basis.”

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl