Bewustwording kostenbeheersing eerste stap naar minder faalkosten

Faalkosten zijn een verspilling waar menig bouwbedrijf tegenaan loopt. In deze tijd waarin gewerkt wordt aan complexe renovatietrajecten in nieuwe samenwerkingsvormen, zijn faalkosten nog aan de orde van de dag. Daarbij is de beheersing van onder andere de eigen manuren op de bouwplaats een van de uitdagingen op dit moment.

Ook Dura Vermeer Bouw Heyma BV is bezig om faalkosten aan te pakken. De veranderende projecten vragen om een verdere professionalisering van de projectteams en de projectbeheersing. De aannemer wil dat de uitvoerders zich bewust worden van de noodzaak om de arbeidskosten op de bouwplaats te beheersen en ook het nut hiervan inzien en derhalve verder in ‘control’ komen.

Proactieve kostenbeheersing

Het creëren van inzicht en bewustwording gebeurde tijdens de tweedaagse incompany workshop Manurenbeheersing van BOB. Door voorbeelden uit de praktijk van Dura Vermeer Bouw Heyma te gebruiken en door te laten zien wat een proactieve kostenbeheersing kan betekenen werd duidelijk hoe het beter kan en moet! Daarna werd er dieper ingegaan op hoe je dan die kosten daadwerkelijk kunt gaan beheersen. Welke middelen zijn er en hoe kun je deze het beste inzetten om tot een goed resultaat te komen.

Goede invulling op maat

Wilfred Lansbergen, Hoofd Productie Dura Vermeer, is enthousiast: “Samen met de BOB hebben we een goede invulling op maat gegeven aan de leerdoelen op het gebied van manuurbewaking in specifiek de renovatie-onderhoud en transformatie. Onbekende factoren die opspelen tijdens het project zijn aan de orde van de dag. De uitvoerders meegeven hoe daar proactief in te handelen samen met de teamleden is zeker geslaagd. Doordat de workshop echt voor ons bedrijf is samengesteld is er veel herkenning en maak je snel stappen.”

Publicatiedatum: 27 september 2018

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl