Bereid je met proefprojecten voor op de Wkb

De weg naar de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is er één met hobbels. Al twee keer eerder is de invoerdatum uitgesteld, door corona, te weinig proefprojecten en problemen met ICT-systemen. Ook nu is het nog niet zeker dat de Wkb op 1 juli 2022 daadwerkelijk ingaat. Veel bouwbedrijven en andere partijen blijven de voorbereiding op de Wkb voor zich uitschuiven.

Toch is het voor bouwbedrijven belangrijk om nu al te oefenen met de Wkb, bijvoorbeeld door mee te doen aan een proefproject.

Ambassadeursnetwerken kwaliteitsborging

Nu blijkt het nog niet altijd mogelijk te zijn voor bijvoorbeeld het bouwbedrijf of gemeente om te starten met een eigen proefproject en daarom zijn er de Ambassadeursnetwerken Kwaliteitsborging (ANWkb) in het leven geroepen. Een ambassadeursnetwerk bestaat uit een ambassadeursgemeente, een aantal omringende gemeenten, aannemers, architecten en kwaliteitsborgers. Alle kwaliteitsborgers, aannemers en andere betrokkenen kunnen deelnemen aan dit netwerk om zodoende ervaringen met elkaar te delen en op tijd voorbereidingen te treffen voordat de Wkb definitief wordt ingevoerd. Je kunt dus als het ware met andere geïnteresseerden meekijken bij de proefprojecten.

Proefprojecten en spelregels

De proefprojecten binnen het ANWkb worden uitgevoerd volgens afgesproken spelregels. De uitgangspunten daarvoor worden besproken in onderstaande video. Mocht je zelf een proefproject willen aanpakken. De subsidieregeling voor proefprojecten binnen één van de Ambasseursnetwerken kwaliteitsborging (ANWkb) is inmiddels ook verlengd tot 1 juli 2022.

Publicatiedatum: 29 november 2021

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl