“ABW 1 is een must binnen ons team”

Tanja Wendt – Adviseur Bouwplannen bij de gemeente Harderwijk – heeft het laatste tentamen van ABW 1 er op zitten en kijkt opgelucht uit naar een studievrije tijd. “Ik heb veel nieuwe dingen geleerd en vooral op juridisch vlak ben ik weer helemaal op de hoogte. Het was de investering in tijd meer dan waard.”

Tanja Wendt, Adviseur Bouwplannen, Gemeente Harderwijk

“Het was een pittig maar leerzaam jaar”, aldus de energieke ambtenaar. “Ik ben nu twee jaar werkzaam bij de gemeente Harderwijk en vond het belangrijk om snel deze belangrijke opleiding af te ronden. In mijn functie heb ik naast bouwtechnische vraagstukken natuurlijk veel te maken met regelgeving, vergunningsaanvragen en informatievoorziening. Daar moet je professioneel mee omgaan en dan is deze opleiding een must. Binnen ons team van vergunningverleners, toezichthouders en handhavers is dan ook iedereen in het bezit van het diploma ABW of ervoor aan het studeren.

Juridische aspecten bijspijkeren bij ABW

Mijn studie Bouwkunde is een prima basis voor wat betreft het bouwkundige aspect van mijn functie. De juridische aspecten kwamen daarin echter minder aan bod en in mijn voorgaande functies had ik daar nauwelijks mee te maken. In de module Omgevingsrecht heb ik dit dan ook flink moeten én kunnen bijspijkeren. Ik had verwacht dat dit nogal droge stof zou zijn maar daar heb ik me in vergist. De regelgeving in het ruimtelijk domein is continu in beweging en vooral bij complexe vraagstukken moet je goed de weg weten in fasering en procedures.

Ik heb veel nieuwe dingen geleerd en merk echt dat ik er in de dagelijkse praktijk veel profijt van heb. Het was de investering in tijd meer dan waard. Studeren gaat me redelijk makkelijk af maar vooral voor het juridische gedeelte heb ik hard moeten werken. Het zijn niet alleen de 17 bijeenkomsten maar ook in de voorbereiding en zelfstudie gaan behoorlijk wat uurtjes zitten.

Maatschappelijke relevantie en uitdagingen

Ik heb pas twee jaar geleden de stap gemaakt van het bedrijfsleven naar de overheid en daar heb ik geen spijt van. Ik wilde graag een job met meer maatschappelijke relevantie en dit kwam min of meer op mijn pad. Het contact met burgers, collega’s, raadsleden en het college is dynamisch, divers en sluit goed aan bij mijn persoonlijkheid.

Harderwijk is een leuke gemeente om voor te werken. Niet te groot, niet te klein en ambitieus. Zo zijn we volop bezig met een grootschalig plan voor verbetering van het Waterfront. Hierdoor komt de historische binnenstad weer aan het water te liggen. Ook de stationsomgeving is compleet herontwikkeld. Met deze grote projecten en de ontwikkelingen rondom de nieuwe Omgevingswet en Private Kwaliteitsborging liggen er volop uitdagingen voor onze afdeling”.

Publicatiedatum: 30 juli 2018

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl