Snel op de hoogte van nul-op-de-meter, BENG en ‘van gas los’

Tijdens de kennisversnellingsdagen delen we kennis en ervaringen over renoveren en bouwen met hoge energieambities, waaronder nul-op-de-meter en BENG. De kennisversnellingsdagen zijn een samenwerking tussen de BOB en de Stroomversnelling. Alle marktpartijen zijn op deze dagen welkom om kennis op te doen en om ervaringen uit te wisselen. 

Voor sommige situaties, zoals grondgebonden rijtjeswoningen, zijn we zover dat we een goed compleet beeld hebben van wat er nodig is om renoveren met hoge energie ambities voor elkaar te krijgen. Binnenkort zal dat ook voor gestapelde bouw zijn en misschien zelfs voor hoogbouw. De kennis die we delen is, met vallen en opstaan, door koplopers, bouwbedrijven, corporaties en gemeenten opgedaan tijdens het experimenteren de laatste jaren. De onderwerpen die we behandelen zijn bijvoorbeeld financieringsvormen, hoe met contracten omgegaan moet worden, projectervaringen en uiteraard delen we veel technische kennis.

 

Andere manieren van samenwerken

We bekijken ook de andere manier van samenwerken. De energietransitie zorgt ervoor dat het belangenspeelveld, de partijen die eraan mee moeten werken, anders is dan bij traditioneel bouwen. We hebben te maken met gemeenten, netbeheerders en energiebedrijven, naast opdrachtgevers en opdrachtnemers en niet te vergeten, de bewoners. Dus ook kennis vanuit het perspectief van die partijen proberen we naar de kennisversnellingsdagen te brengen.

 

Workshops

De vaste onderdelen van deze dagen bestaan uit de CrashCourse, een compacte workshop waarin alle aspecten van renoveren en bouwen met hoge ambities (nul-op-de-meter) aan bod komen en bewonersparticipatie met lessen die we geleerd hebben over bewoners in nul-op-de-meter renovatietrajecten. Parallel aan de vaste onderdelen wordt er een verdiepingsprogramma aangeboden met actuele onderwerpen.

 

Waar en wanneer?

Op 13 juni zijn we met de Kennisversnellingsdag in het oude gemeentehuis van Wijk bij Duurstede (Markt 24 via bordestrap naar 1e verdieping).

Programma
12:00 – 12:30           Inloop met lunch
12:30 – 13:00           Plenaire introductie | Maurice Coen
13:00 – 14:30           Deelsessie, keuze uit 3:
– Crash Course nul-op-de-meter | Maurice Coen
– Bewonersparticitatie en -ervaringen | Martin van Briemen
– BENG, EPV, NOM en andere kwaliteitskaders | Ivo Opstelten
14:30 – 15:00           Pauze
15:00 – 16:30           Deelsessie, keuze uit 3:
– De rol van gemeenten in de energietransitie | Klaas Vegter
– De impact van de transitie op je organisatie | Maurice Coen
– Keuze van vastgoed, business case en EPV | Sean Vos
16:30 – 17:00            Wrap-up
17:00 – 18:00            Borrel

Inschrijven kan bij Stroomversnelling, daar vind je ook meer informatie over de deelsessies. De kosten om mee te doen bedragen € 59,- (excl. btw) per persoon.

Hou de agenda van de Kennisversnellingsdag in de gaten voor meer Kennisversnellingsdagen, de locaties en meer informatie over het programma. Wil je als provincie of gemeente ook meewerken aan het organiseren van een Kennisversnellingsdag, neem dan contact met ons op via 079 325 2450.

 

De Kennisversnellingsdag op video

Op 13 december werd alweer de vierde Kennisversnellingsdag georganiseerd, de locatie was deze keer Vechtclub XL in Utrecht. In de video leggen we uit wat de Kennisversnellingsdagen zijn en welke onderwerpen er o.a. aan bod kwamen.

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

079 - 325 24 50

info@bob-kob.nl