Wijzigingen Bouwbesluit (BBL)

Deze workshop is speciaal voor BouwGarant-deelnemers die al voldoende kennis hebben van de Wkb en kennis willen opdoen over de aangescherpte eisen vanuit het nieuwe Bouwbesluit (BBL).

 

Deze workshop is een co-productie van BouwGarant, Bouwend Nederland en BOB-KOB.

 • Omgevingswet:
  • Vergunningsaanvraag OmgevingsPlanActiviteit en Bouwplan
  • Vergunning/melding/vergunningsvrij
  • Welke aandachtspunten zijn er voor de aannemer?
 • Nieuwe bouwtechnische eisen:
  • Hoofdopzet Besluit Bouwwerken leefomgeving (BBL); het nieuwe bouwbesluit
  • Toepassen op bouwplan ‘voorbeeld woningen’ en ‘verbouw/uitbreiding’
 • Bouwtechnische risicobeoordeling en toets bouwplan met gebruik van templates:
  • Herkennen en benoemen bouwtechnische risico’s in het bouwplan
  • Welke beheersmaatregelen zijn er te treffen?
  • Welke acties zijn essentieel voor aantoonbaarheid en gesignaleerde risico’s?

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Shirley Hermelijn

079-325 24 75

hermelijn@bob-kob.nl