Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Deze workshop is speciaal voor BouwGarant-deelnemers die actief zijn in kleinschalige nieuwbouw en verbouw. In twee blokken van drie uur leer je de belangrijkste aspecten van de Wkb en krijg je inzicht in de gevolgen voor jouw bedrijfsvoering. We zoomen in op interne kwaliteitsborging, het aantoonbaar maken van de geleverde kwaliteit: Hoe laat ik zien dat mijn bouwwerk aan alle eisen van het Bouwbesluit voldoet en hoe bouw ik een opleverdossier op?

Je kunt je voor deze workshop aanmelden via de website van Bouwend Nederland.

Deze workshop is een co-productie van BouwGarant, Bouwend Nederland en BOB-KOB.

Prijs
Achtergrondinformatie
Inhoud
Voor wie?
Opleidingsduur
 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Opleidingsoverzicht

Inhoud

 • Doel en essentie van Wkb
 • De wetswijzigingen in meer detail, publiek- en privaatrecht:
  • Publiekrecht: Het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging
  • Privaatrecht: aanpassingen Burgerlijk Wetboek
 • Interne kwaliteitsborging:
  • Eisen, risico’s, keuringsplan, registratie en dossiervorming
  • Templates, formats en praktijkcase
 • Behandeling praktijkcase
 • Externe kwaliteitsborging: het proces in meer detail:
  • Wat doet de kwaliteitsborger; relatie met het bevoegd gezag
  • Informatie-uitwisseling en communicatie met de borger
 • Dossiers (intern kwaliteitsdossier, Dossier bevoegd gezag en consumentendossier)
 • Implementatie in de praktijk:
  • Houding en gedrag
  • Proefprojecten
  • Mogelijke vervolgactiviteiten

Voor wie?

Medewerkers van bouwbedrijven, die deelnemer zijn van BouwGarant en actief zijn in kleinschalige nieuwbouw en verbouw.


Opleidingsduur

2 online bijeenkomsten van 3 uur, van 13.30 tot 16.30 uur.

Groepsgrootte

8 tot 12 deelnemers.


Achtergrondinformatie

Werkwijze

Vanwege de verlengde lockdown is besloten de workshop online te verzorgen. Deze bestaat uit twee middagsessies van 13.30 tot 16.30 uur. De tweede sessie wordt samen met een kwaliteitsborger verzorgd.

De workshop heeft een praktische opzet, waarbij de vertaling naar de eigen werkomgeving direct gelegd wordt door te werken met een herkenbare casus. We doen dit door de nieuwe regelgeving direct toe te passen op twee bouwplannen, een ‘villa of twee-onder-een-kapwoning’ en een forse uitbouw.

Afsluiting

Na het afronden van de workshop ontvang je een bewijs van deelname.


Prijs

€ 399,- exclusief btw.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Shirley Hermelijn

079-325 24 75

hermelijn@bob-kob.nl