Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en wijzigingen Bouwbesluit (BBL) BouwGarant

Deze gecombineerde workshop is speciaal voor BouwGarant-deelnemers die als ontwikkelende aannemer actief zijn in nieuwbouw en verbouw en ook te maken hebben met bouwaanvragen. In vier blokken van drie uur leer je de belangrijkste aspecten van de Wkb en de aangescherpte eisen vanuit het Bouwbesluit (BBL).

Deze workshops zijn een co-productie van BouwGarant, Bouwend Nederland en BOB-KOB.

Inhoud
Voor wie?
Opleidingsduur
Achtergrondinformatie
Prijs
 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Opleidingsoverzicht

Inhoud

Workshop 1. Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

 • Doel en essentie van Wkb
 • De wetswijzigingen in meer detail, publiek- en privaatrecht:
  • Publiekrecht: Het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging
  • Privaatrecht: aanpassingen Burgerlijk Wetboek
 • Interne kwaliteitsborging:
  • Eisen, risico’s, keuringsplan, registratie en dossiervorming
  • Templates, formats en praktijkcase
 • Behandeling praktijkcase
 • Externe kwaliteitsborging: het proces in meer detail:
  • Wat doet de kwaliteitsborger; relatie met het bevoegd gezag
  • Informatie-uitwisseling en communicatie met de borger
 • Dossiers (intern kwaliteitsdossier, Dossier bevoegd gezag en consumentendossier)
 • Implementatie in de praktijk:
  • Houding en gedrag
  • Proefprojecten
  • Mogelijke vervolgactiviteiten

Workshop 2. Wijzigingen Bouwbesluit (BBL)

 • Omgevingswet:
  • Vergunningsaanvraag OmgevingsPlanActiviteit en Bouwplan
  • Vergunning/melding/vergunningsvrij
  • Welke aandachtspunten zijn er voor de aannemer?
 • Nieuwe bouwtechnische eisen:
  • Hoofdopzet Besluit Bouwwerken leefomgeving (BBL); het nieuwe bouwbesluit
  • Toepassen op bouwplan ‘voorbeeld woningen’ en ‘verbouw/uitbreiding’
 • Bouwtechnische risicobeoordeling en toets bouwplan met gebruik van templates:
  • Herkennen en benoemen bouwtechnische risico’s in het bouwplan
  • Welke beheersmaatregelen zijn er te treffen?
  • Welke acties zijn essentieel voor aantoonbaarheid en gesignaleerde risico’s?

Voor wie?

Medewerkers van bouwbedrijven, die deelnemer zijn van BouwGarant en actief zijn in nieuwbouw en verbouw en ook betrokken zijn bij bouwaanvragen.


Opleidingsduur

4 online bijeenkomsten van 3 uur, van 13.30 tot 16.30 uur.

Groepsgrootte

8 tot 12 deelnemers.


Achtergrondinformatie

Werkwijze

Vanwege de verlengde lockdown is besloten de workshops online te verzorgen. Deze bestaan uit vier middagsessies van 13.30 tot 16.30 uur.

De workshops hebben een praktische opzet, waarbij de vertaling naar de eigen werkomgeving direct gelegd wordt door te werken met een herkenbare casus. We doen dit door de nieuwe regelgeving direct toe te passen op twee bouwplannen, een ‘villa of twee-onder-een-kapwoning’ en een forse uitbouw.

Afsluiting

Na het afronden van de workshops ontvang je een bewijs van deelname.


Prijs

€ 775,- exclusief btw.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Shirley Hermelijn

079-325 24 75

hermelijn@bob-kob.nl