Basis Milieurecht

Sinds de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden binnen het omgevingsrecht de werkvelden bouwen, ruimtelijke ordening, brandveiligheid en milieu steeds meer geïntegreerd. Dit vraagt van medewerkers dat zij niet alleen kennis hebben van hun eigen vakgebied, maar ook over voldoende inzicht beschikken in de andere werkvelden, om gesprekspartner te kunnen zijn bij integraal werken. Zeker voor bouw- en milieumedewerkers is het van belang de hoofdlijnen van elkaars vakgebied te kennen.

Toetsing
Prijs
Inhoud
Toelatingsvoorwaarden
Achtergrondinformatie
Opleidingsduur
 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Opleidingsoverzicht

Inhoud

  • Geschiedenis milieurecht,
  • Milieu in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,
  • Wet milieubeheer,
  • Inrichtingen (milieu),
  • Vergunningen en meldingen,
  • Toetsingskaders milieu,
  • Activiteitenbesluit,
  • Sectorale milieuwetgeving: bodem, water, lucht, geluid, gevaarlijke stoffen, externe veiligheid,
  • Integraal toezicht en kwaliteitseisen.

Toelatingsvoorwaarden

Voor wie?

Vergunningverleners, toezichthouders, technisch, juridisch en beleidsmedewerkers binnen het werkveld Bouwen en wonen bij gemeenten, regionale uitvoeringsdiensten en adviesbureaus.


Opleidingsduur

Twee bijeenkomsten 09.00 uur tot 16.00 uur.

 

Groepsgrootte

20 personen.


Achtergrondinformatie

Doel

De deelnemers inzicht te geven in de structuur en inhoud van de milieuwetgeving, de relatie met de bouwwetgeving en de toepassing hiervan in de praktijk.

 

Werkwijze

De theorie wordt besproken en toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden. De bijeenkomsten kenmerken zich door een hoge mate van interactie, zodat men op praktische wijze kennis maakt met de milieuwetgeving.

 


Toetsing

Soort afrondingsdocument

Na afloop ontvang je een verklaring van deelname.


Prijs

€ 950,- exclusief btw.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Shirley Hermelijn

079-325 24 75

hermelijn@bob-kob.nl