Milieuprestatie Gebouwen

In ‘t kort

Per 1 januari 2018 schrijft het Bouwbesluit 2012 voor dat de MPG-berekening conform de ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken is opgesteld en dat deze voldoet aan de aangegeven grenswaarden. Wat houdt dit nu in?

In deze workshop van een dagdeel komt de historie en achtergrond van de MPG aan bod, wordt er ingegaan op Levenscyclusanalyse (LCA), de regels en grenswaarden en de Nationale Milieu Database (NMD).

Verder behandelt de workshop de verschillende instrumenten om de MPG te berekenen en welke principes en vuistregels worden toegepast.

Na de workshop ben je in staat om een aanvraag om omgevingsvergunning te beoordelen op het onderwerp MPG-berekening.

 

Prijs
Toetsing
Achtergrondinformatie
Opleidingsduur
Toelatingsvoorwaarden
Inhoud
 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Opleidingsoverzicht

Inhoud

De middag of ochtend bestaat uit:

 1. Historie en achtergrond van MPG;
 2. LCA’s;
 3. Regels en grenswaarde;
 4. Nationale MPG systeem;
 5. Instrumenten;
 6. Vuistregels en principes;
 7. MPG en andere eisen;
 8. Leren met behulp van (ingebrachte) cases.

Toelatingsvoorwaarden

Voor wie?

Personen die betrokken zijn bij de aanvraag en beoordeling van de omgevingsvergunning zoals:

 • bouw- en woningtoezicht
 • Omgevingsdiensten
 • ontwerp- en architectenbureaus
 • advies- en ingenieursbureaus
 • woningcorporaties
 • overheidsdiensten
 • bouw- en aannemingsbedrijven (werkvoorbereiding)

Opleidingsduur

1 Bijeenkomst van een dagdeel:

Of  ochtend van 9 uur tot 12.00 uur of

Of  middag van 13.00 tot 16.00 uur.

 

Groepsgrootte

Tussen de 15 en 25 deelnemers.


Achtergrondinformatie

Werkwijze

De theorie wordt besproken en toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden. De bijeenkomsten kenmerken zich door een hoge mate van interactie. Er is ook ruimte om eigen casuïstiek in te brengen.

 

Doel

In deze workshop komt de historie en achtergrond van de MPG aan bod, wordt er ingegaan op Levenscyclusanalyse (LCA), de regels en grenswaarden en de Nationale Milieu Database (NMD).

Verder behandelt de cursus de verschillende instrumenten om de MPG te berekenen en welke principes en vuistregels worden toegepast.

Na de workshop ben je in staat om een aanvraag om omgevingsvergunning te beoordelen op het onderwerp MPG-berekening.


Toetsing

Soort afrondingsdocument

Na het volgen van de cursus, ontvangt de deelnemer een verklaring van deelname.


Prijs

€ 250,- exclusief btw.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Shirley Hermelijn

079-325 24 75

hermelijn@bob-kob.nl