Digitale bestemmingsplannen

Met de tijd mee en inzicht krijgen in de rol, functionaliteit en werking van digitale bestemmingsplannen? Bereid je voor op de toekomst met de opleiding digitale bestemmingsplannen van de BOB.

Binnen Nederland worden steeds meer gebieden gedekt door een digitaal bestemmingsplan. Deze digitale bestemmingsplannen vergen een andere wijze van raadplegen en interpreteren dan de van oudsher bekende papieren bestemmingsplannen. BOB heeft dan ook een eendaagse workshop ontwikkeld waarbinnen niet alleen uitleg wordt gegeven over de rol en functionaliteit van een bestemmingsplan, maar waar ook uitgebreid wordt stilgestaan en ingezoomd op de wijze waarop deze digitale bestemmingsplannen werken. Hoe toetst je aan zo’n digitaal bestemmingsplan en wat zijn de consequenties van de uitkomsten van die toets voor uw eventuele plannen?

Toetsing
Prijs
Opleidingsduur
Inhoud
Toelatingsvoorwaarden
Achtergrondinformatie
 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Opleidingsoverzicht

Inhoud

 • Wro en Bro: wat heeft de wetgever bepaald over bestemmingsplannen, ruimtelijke plannen.nl, hoe werkt deze site en op welke wijze kunt u een locatie of bestemmingsplan benaderen?
 • Wat zijn de vastgestelde standaarden, welke opbouw van digitale bestemmingsplannen komt hier uit voort?
 • Casusbehandeling: hoe vindt u de juiste bestemming met daarbij behorende regels?
 • Aanduidingen, dubbelbestemmingen, aanvullende vergunningvereisten, hoe vinden die een plaats en wat zijn de gevolgen?
 • Wabo, vergunningvrijheid en afwijking van het bestemmingsplan,
 • Combinatie van de bestemmingsplantoets met de uit de Wabo voortvloeiende mogelijkheden tot vergunningvrij bouwen en het al dan niet binnenplans, via een kruimel of de uitgebreide procedure afwijken van een bestemmingsplan,
 • Inbreng eigen praktijksituaties en evaluatie.

Toelatingsvoorwaarden

Voor wie?

 • Bouwplantoetsers,
 • Vergunningverleners,
 • Toezichthouders,
 • Juridisch medewerkers,
 • Secretaris bezwaarschriftencommissies,
 • Leden bezwaarschriftencommissies,
 • Architecten,
 • Projectontwikkelaars.

Opleidingsduur

1 bijeenkomst van 09.00-16.00 uur.

 

Groepsgrootte

16 personen.


Achtergrondinformatie

Werkwijze

Het studiemateriaal wordt besproken en toegelicht aan de hand van een presentatie, praktijkvoorbeelden en de website ruimtelijke plannen.nl.

 

Vervolgopleiding

Basis- en diepgaande kennis workshops Kwaliteitscriteria 2.1.,
Permanente educatie aanbod.


Toetsing

Soort afrondingsdocument

Na het volgen van de cursus, ontvangt de deelnemer een verklaring van deelname.


Prijs

€ 475,- exclusief btw.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Shirley Hermelijn

079-325 24 75

hermelijn@bob-kob.nl