Techniek Infra

Om een infrabouwproject technisch voor te bereiden, uit te voeren en te begeleiden is kennis nodig van infratechniek. Deze opleiding behandelt de Infratechniek op mbo-4 niveau.

 • Bestekken
 • Wegenbouw
 • Waterbouw
 • Landmeten
 • Bemalen
 • Grondwerken
 • Materialen
 • Materieel
 • Rioleringen
 • Kabels en leidingen
 • Funderingen
 • Bouwrijp maken
 • Woonrijp maken
 • Belastingen en krachten
 • Constructies
 • Bouwmethoden

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Margot Blankenstein

079-325 24 69

blankenstein@bob-kob.nl