Professioneel inkoper in de Bouw en Infra

In de bouw wordt >75% ingekocht bij leveranciers en onderaannemers.
De kwaliteit van inkoop kan dan ook van grote invloed zijn op het bedrijfsresultaat van de onderneming.
De inkoper dient niet alleen kennis van markt, product en proces te hebben, doch moet ook weten hoe de stappen in het inkoopproces genomen moeten worden om binnen het Budget te blijven, om te voldoen aan de (bestek) Eisen , om tevreden Stakeholders te houden en om alles binnen de daarvoor gestelde Tijd op te leveren. (BEST)

In deze opleiding leer je in drie intensieve bijeenkomsten de  inkooptechnieken  en de daarbij benodigde juridische aspecten. Voor enkele onderdelen zal ook huiswerk gevraagd worden, vooral gericht op je eigen onderneming. De mix van inkooptheorie, praktijkervaring en juridische ondersteuning is een meerwaarde voor deze training.

 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Achtergrondinformatie

Doel

Je maakt kennis met  de facetten van inkoop en je bekwaamt je in de inkooptechnieken en het daarbij behorende juridische kader om deze toe te passen binnen de inkoop in jouw bedrijf.

Je verkrijgt inzicht in de inkoopprocessen  en de daarin te nemen acties en mogelijkheden. Er wordt behandeld hoe  je een goede  crediteurenanalyse maakt dat je helpt bij de keuze van leveranciers.

Je leert de do’s en don’ts van het maken van een offerteaanvraag en  waar je juridisch rekening mee moet houden. Je leert waar je op moet letten bij contractbesprekingen, de ins en outs van een goede Opdracht en de behandeling van de algemene voorwaarden.  Tips bij het voeren van een goed inkoopgesprek.

Je krijgt inzicht in de te nemen stappen om  inkoop naar volwassenheid te brengen. Je krijgt inzicht in duurzaam inkopen en ontwikkelingen op dit gebied. Wat zijn de succesfactoren binnen de organisatie.

Je leert een plan van aanpak maken voor je eigen bedrijfssituatie.  Dit is de basis om het geleerde ook direct in praktijk te brengen.

 

Werkwijze:

De training wordt gegeven inde vorm van korte workshops door een ervaren hoofd inkoop en jurist in de bouw. De (eigen) praktijk staat centraal. Vooraf wordt gevraagd gegevens van de eigen situatie in kaart te brengen.

Je wordt uitgedaagd een eigen plan van aanpak te maken dat ook besproken wordt. Er wordt gewerkt met praktische  (huiswerk)opdrachten tussen de bijeenkomsten.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Fatima Aitbenali

079-325 24 71

aitbenali@bob-kob.nl